ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##จังหวัดอุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการจัดทำน้ำอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

0
252

ที่ห้องประชุมพรหมราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำน้ำอภิเษกพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่2/2562 ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ มีการรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ประกอบด้วย ด้านพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์จากแหล่งน้ำโจ้ก ด้านพิธีทำน้ำอภิเษกเจริญพระพุทธมนต์ ณ วัดสุปัฏนารามวรวิหาร ด้านการจัดระเบียบจราจร ด้านจิตอาสา ด้านการประชาสัมพันธ์และรายงานผลการดำเนินงาน ด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ (น้ำโจ้ก) ด้านการจัดขบวนเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์และการจัดทำผังเส้นทางจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิถึงวัดสุปัฏนารามวรวิหาร ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร

และคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการและเฉลิมฉลอง ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้แจ้งให้คณะกรรมการเตรียมความพร้อมของทุกฝ่าย โดยเฉพาะด้านการให้บริการประชาชน การปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่จัดกิจกรรมและการเตรียมผังเส้นทางขบวนเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์ โดยจังหวัดอุบลราชธานี กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานที่ระหว่างวันที่ 25 – 27 มีนาคม 2562 และ 4 – 5 เมษายน 2562 พร้อมทั้งเตรียมเสนอโครงการก่อสร้างฝาย มีชีวิตของจังหวัดอุบลราชธานีเป็นโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ขอบคุณภาพและข่าวจาก ปชส.จังหวัดอุบลราชธานี

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here