ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##อาชีวะอุบลฯ รับสมัคร นักเรียน นักศึกษา รอบทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2562

0
710

อาชีวะอุบลฯ รับสมัคร นักเรียน นักศึกษา รอบทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2562

นายธวัชชัย พันธ์นิกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เปิดเผยว่า วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เปิดรับสมัคร นักเรียน เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ นักศึกษา เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 18-30 มีนาคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ เว้นรับสมัครเฉพาะวันที่ 24 มีนาคม 2562 โดยสาขาวิชาที่เปิดสมัคร ระดับปวช. ได้แก่ สาขาวิชาการบัญชี การตลาด ธุรกิจค้าปลีก การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การประชาสัมพันธ์ ภาษาต่างประเทศ วิจิตรศิลป์ การออกแบบ การถ่ายภาพและวีดีทัศน์ คอมพิวเตอร์กราฟิก แฟชั่นและสิ่งทอ อาหารและโภชนาการ คหกรรมศาสตร์ การโรงแรมและการท่องเที่ยว ส่วนสาขาวิชาที่เปิดสอนในระดับ ปวส. ได้แก่ สาขาวิชาการบัญชี การจัดการสำนักงาน การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการธุรกิจค้าปลีก การจัดการโลจิสติกส์ อาหารและโภชนาการ การบริการงาน คหกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ วิจิตรศิลป์ การออกแบบ การถ่ายภาพและมัลติมีเดีย คอมพิวเตอร์กราฟิก การโรงแรม และการท่องเที่ยว หลักฐานที่ใช้สมัครเรียน รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว 2 แผ่น ใบรับรองผลการเรียน (กรณีกำลังศึกษาอยู่) สำเนาแสดงผลการเรียน (กรณีสำเร็จการศึกษา) จำนวน 2 แผ่น ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสมัครได้ที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี หมายเลขโทรศัพท์ 045-254654 ต่อ 301 หรือหมายเลขโทรศัพท์ 084-8321901

ขอบคุณภาพข่าวจาก ปชส.อาชีวะอุบลราชธานี

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here