ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##พล.ต.ท.สุทธิพงษ์ วงษ์ปิ่น ผบช.น. เป็นประธานประชุมมอบนโยบาย วาระประจำปี 2561

0
198

พล.ต.ท.สุทธิพงษ์ วงษ์ปิ่น ผบช.น. เป็นประธานประชุมมอบนโยบาย วาระประจำปี 2561

วันอังคารที่ 19 มี.ค.62 เวลา 10.00 น. พล.ต.ท.สุทธิพงษ์ วงษ์ปิ่น ผบช.น. เป็นประธานประชุมมอบนโยบายในการปฏิบัติราช การแก่ข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก. ถึง สว. ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ในสังกัด บช.น. วาระประจำปี 2561 โดยมี รอง ผบช.น. , ผบก.ในสังกัดนครบาลเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่ บช.น.

ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ นั้น เนื่องจากการแต่งตั้งข้าราชการระดับ สารวัตร ถึง รองผู้บังคับการ ในวาระประจำปี 2561 นี้ นอกจาก
เป็นการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ทดแทนในตำแหน่งที่เกษียณอายุราชการแล้ว ยังเป็นการแต่งตั้งตามโครงสร้างส่วนราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่เกิดขึ้นใหม่ รวมถึงการปรับเกลี่ยข้าราชการตำรวจในสถานีตำรวจ จึงเป็นเหตุให้การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจบางรายเกิดความคลาดเคลื่อนในเรื่องของคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งและกรอบตำแหน่งในสถานีตำรวจที่จะต้องปรับลดและเพิ่มเติม ประกอบกับมีเหตุผลความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ถูกต้องเหมาะสมยิ่งขึ้น อำศัยอำนาจตามความในมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 7/2560 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง การปรับปรุงระบบการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ จึงแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 159 ราย /ทีมงานประชาสัมพันธ์ บช.น.@พี่เกียรติ

ธวัชชัย เฟื่องอนันต์ ภาพและข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here