อุบลฯเปิดตัวแหล่งท่องเที่ยว ภูนกเขาน้อย

0
1542

เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา นายอำเภอศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี เปิดตัวแหล่งท่องเที่ยว ภูนกเขาน้อย นายสรชัย ครองยุทธ นายอำเภอศรีเมืองใหม่พร้อมด้วยนายมานพ ฉวีรักษ์ ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลาดควาย ประธานเปิดพิธีการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ ดูตะวันบนยอดดอย การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ ภูเขานกน้อย น้ำตกแซนางนวล ขัวนางณี จุดต้นน้ำวังเฮือ ผาน้ำรอด แซฮีฮวน เสาระเบียง รูปลักษณ์ของหินทราย ที่ตั้งสลับซับซ้อนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชน เป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จารีตประเพณี เป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาชาวบ้าน เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนและนักท่องเที่ยวรักในธรรมชาติรักถิ่นฐานบ้านเกิดของตนเอง

มีความรักความหวงแหนป่าไม้ ตำบลลาดควาย อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานีได้ดำเนินการจัดทำโครงการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการฯ โดยทำงานร่วมกันกับอำเภอศรีเมืองใหม่รวมทั้งกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนตำบลลาดควาย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และซึมซับวิถีอัตลักษณ์ของชุมชนตำบลลาดควาย ให้เป็นที่ประทับจัยต่อนักท่องเที่ยวที่มาเยือน เพื่อให้ชุมชนตำบลลาดควายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพที่ดีตลอดไป

ยงยุทธ ผูกพันธ์ ภาพและข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here