ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##เลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ร่วมประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด สมัยที่ 62 ณ สาธารณรัฐออสเตรีย

0
541

เลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ร่วมประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด สมัยที่ 62 ณ สาธารณรัฐออสเตรีย

เมื่อวันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด (Commission on Narcotic Drugs: CND) สมัยที่ 62 วาระปกติ พร้อมด้วยคณะผู้แทนไทยจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ กระทรวงการต่างประเทศ คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ กรุงเวียนนา สำนักงานอัยการสูงสุด กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเวียนนา กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย

โดยเวลา 10.00 น. นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. พร้อมด้วยนายพิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และนายธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
เข้าร่วมลงคะแนนเพื่อพิจารณาเปลี่ยนแปลงการควบคุมสารเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยยาเสพติด โดยในภาพรวมประเทศสมาชิกฯ ได้ลงคะแนนเสียงที่สอดคล้องกันและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมด

จากนั้นได้เข้าร่วมหารือทวิภาคีกับ นายเจมส์ เอ วอล์ช (Mr. James A. Walsh) รองผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา สำนักงานกิจการยาเสพติดและการบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ในประเด็นสำคัญ ทั้งความร่วมมือในการสนับสนุน
การดำเนินงาน ด้านปราบปรามยาเสพติด ด้านบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย
ยาเสพติด โดยขอให้สหรัฐอเมริกาสนับสนุนการจัดทำข้อมูลลักษณะยาเสพติด (Drug Profiling) เพื่อตรวจพิสูจน์ลักษณะจำเพาะของยาเสพติดที่มีการจับกุมได้จากต้นทางที่ต่างกัน ซึ่งสหรัฐอเมริกาพร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนมากขึ้น รวมทั้งร่วมหารือในฐานะที่ประเทศไทยเป็นประธานอาเซียน ปี ค.ศ. 2019 โดยสหรัฐฯ มีความกังวลเกี่ยวกับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน และนโยบาย One Belt, One Road (OBOR) หรือเส้นทางสายไหมศตวรรษ 21 ที่ริเริ่มโดยสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งสร้างโอกาสทางการค้าการลงทุน ในขณะเดียวกันก็มาพร้อมกับปัญหาด้านความมั่นคงต่าง ๆ เช่น ปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม

ต่อมาคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ส. และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ร่วมประชุมทวิภาคีเรื่องเทคโนโลยีเพื่อติดตามประเมินสถานการณ์และผลการดำเนินงาน ร่วมกับนายเดวิด แมนส์ฟิลด์ (Mr. David Mansfield) ผู้แทน London School of Economics and Political Science (LSE) โดยนายเดวิด แมนส์ฟิลด์ ได้นำเสนอเทคโนโลยีภาพถ่ายทางอากาศความละเอียดสูง ร่วมกับการเก็บข้อมูลภาคสนามเพื่อติดตาม ประเมินสถานการณ์และประเมินผลการดำเนินงานที่แสดงภาพการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของพื้นที่วงกว้าง หรือพื้นที่ที่ต้องการความเฉพาะเจาะจง เช่น พื้นที่ชายแดน หรือพื้นที่โครงการร้อยใจรักษ์

และในเวลา 16.00 น. นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. ได้หารือร่วมกันกับ นาย Chron Ki Hong หัวหน้าสำนักงานยาเสพติด สำนักงานอัยการสูงสุด สาธารณรัฐเกาหลี โดยทั้งสองฝ่ายต่างยินดีที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน โดยเกาหลีใต้มีข้อห่วงใยถึงปัญหาการลักลอบนำเข้ายาบ้าให้กับในกลุ่มแรงงานไทยในสาธารณรัฐเกาหลีที่เพิ่มขึ้นมาก ทั้งนี้ ได้ขอความร่วมมือไทยในการร่วมกันสกัดกั้นและรณรงค์ประชาสัมพันธ์โทษของการกระทำดังกล่าว พร้อมทั้งการสนับสนุนกรณีความร่วมมือและปฏิบัติการที่นอกเหนือจากกรอบสองฝ่าย ที่อาจเชื่อมโยงกับประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ ต่อไปด้วย

ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย สมัครใจเข้าบำบัด ไม่เสียประวัติ ไม่มีความผิด

แจ้งเบาะแสยาเสพติด สายด่วน ป.ป.ส. 1386

ธวัชชัย เฟื่องอนันต์ ภาพและข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here