ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##ผบช.สตม. ประชุมมอบนโยบายข้าราชการตำรวจ สตม.

0
511

ผบช.สตม. ประชุมมอบนโยบายข้าราชการตำรวจ สตม.

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผบช.สตม. พร้อมด้วย พล.ต.ต.ภาคภูมิภิภัทฒ์ สัจจพันธุ์ รอง ผบช.สตม., พล.ต.ต.กฤษกร พลีธัญญวงศ์ รอง ผบช.สตม., พล.ต.ต.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย รอง ผบช.สตม., พล.ต.ต.ณฐพล แสวงกิจ รอง ผบช.สตม., พล.ต.ต.สรายุทธ สงวนโภคัย รอง ผบช.สตม. ประชุมมอบนโยบายสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและเพิ่มความแข็งแกร่งในการขับเคลื่อนนโยบาย แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองระดับ รอง ผบก – สว. ที่ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งต่างๆ วาระประจำปี 2561 ณ ห้องบุญยะจินดา สโมสรตำรวจ

ในการประชุมครั้งนี้ ผบช.สตม. ได้เน้นย้ำว่า สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ในฐานะเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการสืบสวน ปราบปราม จับกุม ผลักดันและส่งกลับคนต่างด้าวที่เข้ามาก่ออาชญากรรมหรือกระทำความผิด จำเป็นต้องมีการตรวจสอบและคัดกรองคนต่างด้าว ที่จะเข้ามาและอยู่ต่อในประเทศไทยอย่างเข้มข้นและมีประสิทธิภาพ มุ่งไปสู่การขจัดปัญหาทางสังคมและอาชญากรรมข้ามชาติ มีการดำเนินงาน โดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจสอบและคัดกรองเพื่อการเข้าหรือขออยู่ต่อในราชอาณาจักรอย่างถูกต้องและแม่นยำ และต้องมีการประสานความร่วมมือกับทุกภาคีเครือข่าย โดยเฉพาะกับหน่วยงานต่างประเทศ เป็นการทำงานภายใต้นโยบาย “วันทีมวันเวิลด์” (One Team One World) คือ ตำรวจทั้งโลกเป็นทีมเดียวกัน ซึ่งปัจจุบันเราได้มีการประสานการปฏิบัติกับประเทศต่างๆ โดยการแลกเปลี่ยนข้อมูล และร่วมปฏิบัติการในหลายประเทศ ตลอดจนเฝ้าระวังและปราบปรามอย่างจริงจังต่อเนื่องเพื่อสร้างกระบวนการและกลไกร่วมกัน ทั้งนี้ ได้กำชับข้าราชการตำรวจในสังกัด ให้ดูแลงานด้านความมั่นคง ควบคู่ไปกับงานด้านบริการ ตามนโยบายของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

นอกจากนี้ ผบช.สตม.ได้มอบรางวัล “เดอะ เบสต์แพรคทีซ” (The Best Practice) เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานและข้าราชการตำรวจในสังกัด ผู้มีผลการปฏิบัติราชการดีเด่น เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่น ในระดับกองบัญชาการ โดยคัดเลือกมาจากข้าราชการที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ ปฏิบัติตามระเบียบวินัย ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศในด้านการบริหารจัดการ การพัฒนา และการบริการประชาชน เพื่อส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งระบบคุณธรรมในการบริหารราชการ อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการและประชาชน

ธวัชชัย เฟื่องอนันต์ ภาพและข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน


ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here