ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##พ.ต.อ.พาติกรณ์ ศรชัย ผกก.สน.ชนะสงคราม เป็นประธานในการประชุมในการคัดเลือก คณะ กต.ตร.สน.

0
969

พ.ต.อ.พาติกรณ์ ศรชัย ผกก.สน.ชนะสงคราม เป็นประธานในการประชุมในการคัดเลือก คณะ กต.ตร.สน.

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. พ.ต.อ.พาติกรณ์ ศรชัย ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลชนะสงคราม เป็นประธานในการประชุมในการคัดเลือกและสรรหาผู้ที่เหมาะสมในการมาปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจนครบาลชนะสงคราม (กต.ตร.สน.ชนะสงคราม) และรองประธาน กต.ตร.สน.ชนะสงครา พร้อมทั้งคณะ กรรมการ กต.ตร.สน.ชนะสงครามและที่ปรึกษ กต.ตร.สน.ชนะสงคราม. จากการคัดเลือกและสรรหาผลปรากฏว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกให้ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ เป็น ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สน.ชนะสงคราม และได้แต่งตั้ง
นาย.สัญชัย โลจนะรุ่งสิริ , นาย.มงคล ธนปิยนนท์ , นาย.ฐิติกร โชคะสุต
และนาย.วิษณุกร ชิระนุรังสี เป็น รองประธาน กต.ตร.สน.ชนะสงคราม

และได้แต่งตั้ง นาง.นิภา โสภาสัมฤทธิ์ , ดร.วรรณดี นาคสุขปาน , นาย.ภิญโญ ภูศรี , นาย.ปภพ อารยะศาสตร์ , นาย.เจนวิทย์ ชยวรประภา , นาย.ศิริชัย เมฆาประพัฒน์กุล และนาย.ชาญชัย วชิรรัตนวงศ์ เป็นคณะกรรมการ กต.ตร.สน.ชนะสงคราม
และได้แต่งตั้ง ดร.นฤมล สุรเศรษฐ , ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ , นายศักดิ์ณรงค์ โลจนะสิริ , นายเรืองชัย องค์ศรีตระกูล , นายสง่า เรืองวัฒนกุล , นาง.พรชนก ชุมนุมพร , นาย.วันชัย ลาภพรประเสริฐ
และนาย.วรวิทย์ ศิริวนิชสุนทร เป็นที่ปรึกษา กต.ตร.สน.ชนะสงคราม

โดยในการประชม ในวันนี้ (25 มี.ค.) คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สน.ชนะสงครามได้รวบรวมเงินทุนในการบริหารมอบให้กับคณะ กต.ตร.สน.ชนะสงคราม ที่เข้ามาบริหารงานคณะนี้ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 530,000 บาท (ห้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน) เพื่อใช้บริหารงานและใช้ในกิจกรรมของ กต.ตร.สน.ชนะสงคราม ณ ห้องประชุม ศปก.น.สน.ชนะสงคราม

ธวัชชัยเฟื่องอนันต์ ภาพและข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here