ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##เทศบาลตำบลบัวงาม จัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับปฐมวัยประจำปีการศึกษา2561 .

0
348

เทศบาลตำบลบัวงาม จัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับปฐมวัยประจำปีการศึกษา2561


วันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 09.00น. นายธีรพันธ์ ชัยวัฒธนัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบัวงาม ประธานพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา2561 ณ เทศบาลตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายอาคม สาระภัย ปลัดเทศบาลตำบลบัวงาม กล่าวต้อนรับในการจัดกิจกรรมโครงการวันแห่งความสำเร็จประจำปีการศึกษา 2561 ในสังกัดเทศบาลตำบลบัวงามมี 3 สถานศึกษา ได้แก่ 1.โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบัวงาม 1 2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบัวงาม 3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสนม มีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ทั้งหมด ๑๔๙ คน นักเรียนที่เข้ารับวุฒิบัตรในวันนี้มีความภาคภูมิใจ และมีโอกาสได้แสดงผลงานทางวิชาการของตน การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีผู้นำชุมชน ผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก เพื่อชมนิทรรศการผลงานของบุตรหลานของตนเอง มีการแสดงของนักเรียน
นายธีรพันธ์ ชัยวัฒธนัน นายกเทศมนตรีตำบลบัวงาม กล่าวว่าขอแสดงความยินดี และชื่นชม กับนักเรียนทุกคนที่สำเร็จการศึกษาระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา2561 การศึกษาถือได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญและรากฐาน ของการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ทุกคนได้รับการปลูกฝังความรู้ เป็นที่เรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้มีวิชาการ โดยเฉพาะการเรียนรู้ตั้งแต่เยาว์วัยเป็นการปรับและเสริมพัฒนาการ ความพร้อม สู่การศึกษาระดับประถมศึกษา จะเป็นรากฐานที่เข้มแข็งในการต่อยอดการศึกษาให้ทุกคนได้เรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตในภาคหน้า และนายกเทศมนตรีได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมงานพร้อมกับเยี่ยมชมซุ้มกิจกรรมต่างๆภายในงาน

ยงยุทธ ผูกพันธ์ ภาพและข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here