ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##จังหวัดอุบลราชธานี จัดพิธีมอบโล่ที่ระลึกและเสื้อ Super Bike อุ่นไอรักพระราชทาน

0
470

จังหวัดอุบลราชธานี จัดพิธีมอบโล่ที่ระลึกและเสื้อ Super Bike อุ่นไอรักพระราชทาน

วันที่ 28 มีนาคม 2562 ที่ห้องประชุมปทุมวรราชศาลากลาง จังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี มอบโล่ที่ระลึกและเสื้อ Super Bike อุ่นไอรักพระราชทาน ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานพระราชานุญาตให้หน่วยงานราชการในพระองค์ จัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” และพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดกิจกรรมปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรัก พร้อมทั้งทรงจักรยานนำประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก เส้นทางพระลานพระราชวังดุสิต ถึง สวนสุขภาพลัดโพธิ์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ รวมทั้งได้พระราชทานพระราชานุญาต ให้จัดกิจกรรมปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรัก ทั่วทั้งประเทศ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา และทรงมีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานความสุขแก่ประชาชนชาวไทย ให้ได้ตระหนักถึงประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามในอดีต และเป็นการส่งเสริมให้เห็นความสำคัญในการรักษาสุขภาพ ด้วยการออกกำลังกาย เสริมสร้างความรักความสามัคคีในครอบครัวและสังคม
ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานรางวัลเพื่อเป็นเกียรติประวัติและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ได้รับรางวัล ที่ได้รับโล่ที่ระลึกและเสื้อ Super Bike อุ่นไอรัก ประกอบด้วย ประเภทบุคคลตัวอย่างผู้เป็นแรงบันดาลใจ Bike อุ่นไอรัก นายสมพร สายคูณ ประเภทครอบครัวจักรยานอุ่นไอรัก นายประเสริฐ ชาญอุไร ประเภทแข็งแกร่ง กายใจ แบบอย่างที่ดีอายุมากที่สุด นายอาจ ส่องแสง ประเภทหนูน้อยจักรยาน สร้างอนาคตไทย เด็กหญิง กมลวร เที่ยงผดุง และประเภทนักปั่นสุขใจ จักรยานสดใส สวยงาม นายนราฤทธิ์ ลีลาศสง่างาม

ขอบคุณภาพข่าว ปชส.จังหวัดอุบลราชธานี

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here