ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์## ม.อุบลฯ ร่วมกับ เครือข่ายสถาบันการศึกษาด้านสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี 8 หน่วยงาน จัดงานมหกรรม “คนอุบลไม่เนือยนิ่ง เดินวิ่งเคลื่อนไหว

0
758

ม.อุบลฯ ร่วมกับ เครือข่ายสถาบันการศึกษาด้านสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี 8 หน่วยงาน
จัดงานมหกรรม “คนอุบลไม่เนือยนิ่ง เดินวิ่งเคลื่อนไหว

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ เครือข่ายสถาบันการศึกษาด้านสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 8 หน่วยงาน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 3 คณะ มหาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 2 คณะ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ และมหาวิทยาลัยราชธานี ภายใต้การสนับสนุนโครงการจากสำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ จัดงานมหกรรม “คนอุบลไม่เนือยนิ่ง เดินวิ่งเคลื่อนไหว” โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานเปิดและ นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดงานมหกรรม “คนอุบลไม่เนือยนิ่ง เดินวิ่งเคลื่อนไหว” เพื่อ สร้างความตื่นตัวและความตระหนักในการมีกิจกรรมทางกายให้แก่ประชาชน ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกการมีกิจกรรมทางกายไม่เนือยนิ่ง ให้แก่นักศึกษาและบุคลากรในสถาบันต่าง ๆ โดยการส่งเสริมการนำการเต้นบาสโลบ และ Chicken dance ไปใช้ในสถาบันการศึกษาและที่ทำงานต่อไป จากนั้น นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบเกียรติบัตรบุคคลต้นแบบการมีกิจกรรมทางกายดีเด่นให้แก่ตัวแทนจาก 5 สถาบัน 2 หน่วยงาน และร่วมกับหน่วยงาน ภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ ประกาศเจตนารมณ์ร่วมนำนโยบายการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และได้ร่วมกิจกรรมการแสดงเต้นบาสโลบกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี เป็นผู้นำทีมเต้นพร้อมกับเครือข่ายสถาบันการศึกษาด้านสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานีทั้ง 8 หน่วยงาน และร่วมชมการประกวดกิจกรรมทางกายเพลง Chicken dance กิจกรรมถามตอบกิจกรรมทางกายชิงรางวัล และการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินลูกทุ่ง อัน พิไลพร ค่ายเซิ้งมิวสิค เจ้าของเพลงฮิต “ถิ่มน้องสา” ณ สวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า ในนามตัวแทนเครือข่ายสถาบันการศึกษาด้านสุขภาพในจังหวัดอุบลราชธานีทั้ง 8 หน่วยงาน ที่ได้จัดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย ร่วมกับสำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ ได้ทำให้เกิดการตื่นตัวของนักศึกษา คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในจังหวัดอุบลราชธานีและทุกคนก็จะพยายามเข้ามาออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างสุขภาพของตัวเองให้แข็งแรงขึ้น และให้ฟิตตลอดเวลาในการที่จะทำงาน ในการที่จะสอนหนังสือ ในการที่จะศึกษาเล่าเรียน เพื่อที่จะให้เป็นกำลังสำคัญของอนาคตชาติเรา เพราะปัจจุบันการออกกำลังกายถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญยิ่งในการที่จะเสริมสร้างสุขภาพของคนเราให้มีสุขภาพที่แข็งแรง เพื่อต่อสู่กับโรคภัยไข้เจ็บ และพร้อมที่จะมีสมรรถภาพทางด้านกายและด้านจิตใจในการที่จะทำงาน ประกอบอาชีพหรือศึกษาเล่าเรียนได้ ซึ่งตรงนี้จะเป็นปัจจัยที่สำคัญในการทำให้คุณภาพของบุคลากรในสังคมไทยโดยเฉพาะในจังหวัดอุบลราชธานีเป็นบุคลากรที่มีศักยภาพอย่างแท้จริงต่อไป

ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here