ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##พล.ต.ต.ดร.เสนิต สำราญสำรวจกิจ ผบก.น.1 เป็นประธานพิธีประดับยศและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการข้าราชการตำรวจผู้สำเร็จการฝึกอบรมฯ เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในสังกัด บก.น.1

0
306

พล.ต.ต.ดร.เสนิต สำราญสำรวจกิจ ผบก.น.1 เป็นประธานพิธีประดับยศและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการข้าราชการตำรวจผู้สำเร็จการฝึกอบรมฯ เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในสังกัด บก.น.1

วันพุธที่ 3 เม.ย. 62 เวลา 11.00 น. พล.ต.ต.ดร.เสนิต สำราญสำรวจกิจ ผบก.น.1. เป็นประธานในพิธีประดับยศและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการข้าราชการตำรวจผู้สำเร็จการฝึกอบรมฯ เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในสังกัด บก.น.1 ณ ห้องประชุมสำราญกิจ โดยมี พ.ต.อ.นครินทร สุคนทวิท รอง ผบก.น.1 , พ.ต.อ.สมศักดิ์ชัย อมรส่งเจริญ รอง ผบก.น.1 , พ.ต.อ.กัมปนาท อรุณคีรีโรจน์ รอง ผบก.น.1 ผู้กำกับการสถานีตำรวจในสังกัด บก.น.1 ร่วมในพิธี โดยมี ข้าราชการตำรวจที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งร่วมทั้งสิ้น 31 นาย

พล.ต.ต.ดร.เสนิต สำราญสำรวจกิจ ผบก.น.1. กล่าวว่า กองบังคับการตำรวจนครบาล 1 เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบพื้นที่กรุงเทพฯชั้นใน ซึ่งมีสถานที่สำคัญหลายแห่งมีความหลากหลายและมีความสลับซับซ้อนของปัญหา รวมถึงพื้นที่รับผิดชอบบางส่วนที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่อันสำคัญในการถวายความปลอดภัยในเส้นทางขบวนเสด็จ ส่งผลให้การปฏิบัติงานของกองบังคับการตำรวจนครบาล 1 จะต้องตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา โดยจะต้องยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น จึงขอให้ทุกท่านรู้จักปรับตัวในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์บ้านเมืองที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว จึงขอกำชับให้ทุกท่านตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และจงร่วมกันปฏิบัติบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างเต็มความรู้ความสามารถ โดยให้คำนึงถึงความสงบเรียบร้อยของสังคมและขอให้ยึดถือหลักคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนระเบียบแบบแผนอันดีงามของข้าราชการตำรวจ เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้ท่านสามารถครองตน ครองคน และครองงาน เพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง สมดังคำที่ว่า “ตำรวจคือผู้พิทักษ์สันติราษฎร์”

ท้ายที่สุดนี้ ข้าพเจ้าขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ตลอดจนเดชะพระบารมี ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โปรดดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่าน ประพฤติตนเป็นตำรวจที่ดี ประสบความสำเร็จและมีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่ชีวิตราชการ และชีวิตครอบครัวที่ดีตลอดไป

ธวัชชัย เฟื่องอนันต์ ภาพและข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here