ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##อาชีวะอุบลฯ เปิดโลกอาชีพ รับสมัครผู้สนใจเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รับซัมเมอร์นี้ หวังสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชน

0
889

อาชีวะอุบลฯ เปิดโลกอาชีพ รับสมัครผู้สนใจเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รับซัมเมอร์นี้ หวังสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชน

นางสุวนิจ สุริยพันตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เปิดเผยว่า วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นำโดย นายธวัชชัย พันธ์นิกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี จัดโครงการเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น ภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนและบุคคลทั่วไป ที่มีความสนใจด้านวิชาชีพเข้าเรียนและนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาตนเองและพัฒนาอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว สนองความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทั้งนี้หลักสูตรที่เปิดสอนจำนวน 16 หลักสูตร ได้แก่ อาหารว่างยอดนิยม โปรแกรมอาหารยุโรป อาหารไทยชาววัง อาหารว่างยอดนิยม งานดัดแปลงเสื้อผ้า ยีนส์ งานเปเปอร์มาเช่และงานเพ้นท์ คอมพิวเตอร์สำเร็จรูป โปรแกรม Adobe Photoshop ในการออกแบบกราฟิก กล่องกระดาษดีไซน์ งานพยากรณ์ตัวเลข 7 ตัว งานจับจีบระบายผ้าตกแต่งโต๊ะ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือน ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อเกษตรกรรม ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษ งานประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ และการแต่งหน้า Basic ทั้งนี้เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันก่อนเปิดเรียนรายวิชา ซึ่งแต่ละสาขาวิชาจะเปิดการเรียนการสอนระยะเวลาต่างกันออกไป เริ่มจากหลักสูตร 12 ชั่วโมง 30 ชั่วโมง 60 ชั่วโมง และ 75 ชั่วโมง ตลอดเดือนเมษายน 2562 สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี หมายเลขโทรศัพท์ 045-254654 ต่อ 702 หรือ 090-2396363 ไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.uvc.ac.th และ Facebook งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

ปชส.อาชีวะอุบลราชธานี ภาพและข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here