ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##องค์การบริหารสวนตำบลบ้านแมดทอดผ้าป่าสามัคคีขยะรีไซเคิลสมทบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนในชุมชน

0
653

องค์การบริหารสวนตำบลบ้านแมดทอดผ้าป่าสามัคคีขยะรีไซเคิลสมทบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนในชุมชน

วันที่3 เมษายน 2562 นายดนตรี เจริญสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี นายประวิทย์ จันทะเกษ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด พันจ่าโทประจิตร ทองใบ หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด ส่วนราชการ ชมรม อปพร.พร้อมด้วยพ่อค้าและประชาชน ได้จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีขยะรีไซเคิลในชุมชนตำบลบ้านแมดเพื่อสมทบทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดา ของ อปพร.ที่ทำงานอยู่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด เนื่องในวัน อปพร.ประจำปี 2562 ณ ศูนย์ อปพร.บ้านแมด ได้เงินจากการทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลในวันนี้จำนวน 15,000 บาท แบ่งเป็นทุนระดับชั้นประถม ชั้นมัธยม ชั้นอุดมการศึกษา เพื่อเป็นการให้ขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมดได้ทำการกำจัดขยะโดยให้ชุมชนมีส่วนรวม ทั้ง 12 หมู่บ้าน ให้จัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลในทุกหมู่บ้าน ชาวบ้านจะคัดแยกขยะมาตั้งแต่ครัวเรือนพวกขยะที่เป็นเศษผักหรือเศษอาหารจะเอาไปทำน้ำหมักชีวภาพ หรือเอาไปทำเป็นปุ๋ยหมักและขยะที่รีไซเคิลได้ก็จะส่งขายให้กับธนาคารขยะในแต่ละหมู่บ้าน…..นายดนตรี เจริญสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่าตั้งแต่เริ่มมีการตั้งธนาคารขยะขึ้นมาทำให้ชาวบ้านตื่นตัวกันมากเพราะในแต่ละหมู่บ้านเขาจะแข่งขันกันทำคาวมสะอาดตามบริเวณบ้านของตัวเองไปอย่างอัตโนมัติ สังเกตุได้จากพื้นที่ตำบลบ้านแมดทุกหมู่บ้านจะไม่มีถังขยะตั้งอยู่หน้าบ้าน และทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมดก็ไม่มีรถเก็บขยะด้วย ปัจจุบันพบว่าในแต่ละหมู่บ้านสะอาดปราศจากขยะ ส่วนในอำเภอบุณฑริกมีตำบลบ้านแมดเป็นต้นแบบที่ทำธนาคารขยะจนทำให้หลายหน่วยงานเข้ามาศึกษาดูงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมดเป็นประจำ

ยงยุทธ ผูกพันธ์ ภาพและข่าว

เสริม ศักดิ์สม. รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here