ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติราชการ ตามนโยบายรัฐบาล กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ จังหวัดอุบลราชธานี

0
981

รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติราชการ ตามนโยบายรัฐบาล กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 4 เมษายน 2562 ที่ ห้องประชุมพรหมวรราช ศาลากลาง จังหวัดอุบลราชธานี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม เพื่อมอบนโยบายและติดตามการดำเนินงานจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร องผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมรับมอบนโยบายในครั้งนี้
ทั้งนี้ ในที่ประชุม ได้มีการติดตามความคืบหน้าในการจัดทำงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี รวมทั้งการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ประกอบด้วย โครงการประชารัฐสวัสดิการ การให้ความช่วยเหลือผ่านสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการ โอท็อป นวัตวิถี นโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติด นโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ

ด้าน รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จากการประชุมติดตามและได้รับทราบปัญหา จากกลุ่มจังหวัด ทั้ง 4 และมีความต้องการให้มีการสนับสนุนงบประมาณของกลุ่มจังหวัด ได้แก่ การส่งเสริมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม โดยจะมีการบูรณาการต่าง ๆ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนาฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดที่เป็นจุดแข็งแต่ละจังหวัด ให้นักท่องเที่ยวได้กลับมาเทียวใหม่ การดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชน เนื่องจากรายได้ไม่มากนักต่อปี ซึ่งจำเป็นต้อง ส่งเสริมด้านการศึกษา อาชีพ การดูแลสุขภาพ และเข้าถึงภาครัฐ ของประชาชน ที่ไม่มีความเหลื่อมล้ำ ตลอดจนการดูแลด้านยาสเพติด เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยประสานการทำงานร่วมกับประเทศเพื่อบ้าน เช่นการค้าตามแนวชายแดน ในระดับพื้นที่จังหวัด และต้องการให้สนับสนุนงบประมาณส่งเสริมด้านการเกษตร ซึ่งเป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องพิจารณาต่อไป

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวเพิ่มเติมว่า สิ่งที่ต้องการของกลุ่มจังหวัด คือ การยกระดับสินค้าการเกษตร การท่องเที่ยวและการค้าชายแดน และคิดว่าทุกภาคส่วนต่าง ๆ จะได้ร่วมกัน บูรราการแก้ไขปัญหายกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนดีขึ้น

ขอบคุณภาพข่าว ปชส.จังหวัดอุบลราชธานี

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here