ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##ป.ป.ส.ขอให้ผู้ที่ต้องการใช้ประโยชน์จากกัญชาในทางการแพทย์และศึกษาวิจัยยื่นขอดำเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2562

0
219

ป.ป.ส.ขอให้ผู้ที่ต้องการใช้ประโยชน์จากกัญชาในทางการแพทย์และศึกษาวิจัยยื่นขอดำเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2562

นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) กล่าวว่า “ขณะนี้ประเด็นเรื่องกัญชากำลังได้รับความสนใจจากสังคมอย่างกว้างขวาง และเกิดเป็นกระแสต่างๆ ซึ่งบางส่วนก็มีความเข้าใจอย่างถูกต้องบางส่วนก็ยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ขอเรียนย้ำว่า กัญชายังเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 การดำเนินการใดๆ ไม่ว่าจะผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย ครอบครองหรือเสพ
หากไม่ได้รับอนุญาตถือเป็นความผิดตามกฎหมาย บุคคลหรือองค์กรที่จะดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์หรือการศึกษาวิจัย จำเป็นต้องมีลักษณะตามกฎหมาย รวมทั้งมีการขอและได้รับอนุญาตจากเลขาธิการ อย. โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษแล้วเท่านั้นจึงขอความร่วมมือให้บุคคลหรือองค์กรที่ต้องการดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์กัญชาในทางการแพทย์หรือการศึกษาวิจัยได้ยื่นขออนุญาตหรือแจ้งการมีไว้ในครอบครองภายใน 90 วัน ซึ่งนับจากวันที่ พ.ร.บ.ยาเสพติด ให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 คือจะสิ้นสุดในวันที่ 19 พฤษภาคม 2562 นี้ ไม่เช่นนั้นหากเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ตรวจพบและไม่ทำการบังคับใช้กฎหมายก็จะมีความผิดเสียเอง โดยในกรุงเทพมหานครยื่นขออนุญาตได้ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ต่างจังหวัดยื่นขออนุญาตได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยขอให้สอบถามรายละเอียดได้ที่ สายด่วน ป.ป.ส. 1386 กด 3 และ อย.1556 กด 3 ในวันและเวลาราชการ

ทั้งนี้ขอยืนยันว่าการดำเนินนโยบายและนำมาสู่ขั้นการออกกฎหมายเพื่อผ่อนปรนการใช้ประโยชน์จากกัญชาในทางแพทย์และการศึกษาวิจัยของรัฐบาลนี้ ได้คำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติและความปลอดภัยของประชาชนคนไทยเป็นที่ตั้งมาโดยตลอด โดยมิได้มีการเลือกปฏิบัติใดๆ ทั้งสิ้น

ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย “สมัครใจเข้าบำบัด ไม่เสียประวัติ ไม่มีความผิด”

แจ้งเบาะแสยาเสพติด สายด่วน ป.ป.ส. โทร.1386

ธวัชชัย เฟื่องอนันต์ ภาพและข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here