ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##พลตำรวจโทสมพงษ์ ชิงดวง ผบช.ตชด. รับมอบวีลแชร์จากภาคเอกชนเพื่อมอบให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการในพื้นที่ชายแดน ณ ห้องสโมสรตำรวจตระเวนชายแดน

0
1396

พลตำรวจโทสมพงษ์ ชิงดวง ผบช.ตชด. รับมอบวีลแชร์จากภาคเอกชนเพื่อมอบให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการในพื้นที่ชายแดน ณ ห้องสโมสรตำรวจตระเวนชายแดน

วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 11.00 น. พลตำรวจโทสมพงษ์ ชิงดวง ผบช.ตชด. รับมอบรถวีลแชร์ 63 คัน จากโครงการบริจาครถวีลแชร์ จส. 100 ร่วมกับธนาคารกรุงเทพ เพื่อมอบให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการในพื้นที่ ทางไกลผ่านทางกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน โดยมี คุณหญิงสุวิมล ผึ่งประเสริฐ กรรมการบริหาร บริษัทแปซิฟิคคอร์ปอเรชั่น จำกัด และคุณสุวิทย์ อินทรเฉลิมVice ฝ่ายการประชาสัมพันธ์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนส่งมอบ ห้องสโมสรตำรวจตระเวนชายแดน อาคารจุลละพราหมณ์ บช.ตชด. ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ

สำหรับโครงการบริจาครถวิลแชร์ จส. 100 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการส่งมอบน้ำใจจากผู้ให้ไปถึงคนพิการและผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้รถวีลแชร์ แต่ไม่มีทุนทรัพย์ในการจัดซื้อ เพื่อให้บุคคลกลุ่มนี้ได้รับความสะดวกในการดำเนินชีวิตประจำวัน และมีโอกาสออกไปใช้ชีวิตนอกบ้าน ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกับคนในครอบครัวและเพื่อนได้อย่างปกติโดยนับแต่เริ่มดำเนินโครงการเมื่อปี 2558 ถึงปัจจุบัน โครงการได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมาโดยตลอด ซึ่งที่ผ่านมาโครงการได้ส่งมอบรถวีลแชร์ไปให้ความช่วยเหลือคนพิการและผู้สูงอายุยากไร้ในพื้นที่กรุงเทพฯและหลายจังหวัดทั่วประเทศ เช่น จังหวัดพะเยา จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดระยองและจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นต้น

โดยล่าสุดโครงการได้รับการประสานจากกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อขอสนับสนุนรถวิลแชร์จำนวน 122 คัน ให้แก่ผู้พิการและผู้สูงอายุที่ขาดแคลนตามแนวชายแดนภาคใต้ ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งได้มีพิธีส่งมอบรถวิลแชร์ชุดแรก จำนวน 59 กันไปแล้ว เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 หน้ากองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 จังหวัดสุรินทร์ ทั้งนี้ผู้ที่มีความประสงค์จะร่วมบริจาคเงินเพื่อซื้อรถวีลแชร์ สามารถบริจาคผ่าน บัญชีธนาคารกรุงเทพ บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 1 0 1- 3- 4 7 9 9 0 – 0 ชื่อบัญชี “โครงการบริจาควีลแชร์ จส.100 ร่วมกับธนาคารกรุงเทพ” หรือบริจาคด้วยตนเองที่ สถานีวิทยุ จส. 100 เลขที่ 1400 ชั้น 5 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพมหานคร โทร 1137 ตลอด 24 ชั่วโมง

ธวัชชัย เฟื่องอนันต์ ภาพและข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here