ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ มหาวิทยาลัยยูนนาน ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการพัฒนา และหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาการสอนภาษาจีน ในฐานะภาษาต่างประเทศ

0
1133

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ มหาวิทยาลัยยูนนาน ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการพัฒนา และหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาการสอนภาษาจีน ในฐานะภาษาต่างประเทศ

วันที่ 9 เมษายน 2562 ดร.สุดาวรรณ สมใจ ผู้อำนวยการ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับ ศ.ดร.หลีเหว่ย คณบดี คณะนานาชาติมหาวิทยาลัยยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมเปิดศูนย์การเรียนการสอน มหาวิทยาลัยยูนนาน ประจำประเทศไทย ในหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาการสอนภาษาจีน ในฐานะภาษาต่างประเทศ โดยคณะนานาชาติที่มาร่วมพิธี ประกอบด้วย ศ.ดร.หยางหวา รองเลขานุการฝ่ายคมมิวนิสต์ คณะนานาชาติ มหาวิทยาลัยยูนนาน, ดร.เจ้าเหวินยิง อาจารย์รับผิดชอบโครงการระหว่างประเทศ, ดร.หม่าคง ผู้อำนวยการ ประจำสำนัก คณะนานาชาติ มหาวิทยาลัยยูนนาน และ ศ.ดร.ซุนเหล่ย ผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยยูนนาน ประจำประเทศไทย (เป็นผู้แปลภาษาในครั้งนี้) ส่วนทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีคณาจารย์หลายท่าน ประกอบด้วย พลโท ดร.ทวี แจ่มจำรัส, ดร.ณัฐณภรณ์ เอกนราจินดาวัฒน์ อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการพัฒนา และคณาจารย์หลายท่าน ร่วมพิธี ณ ศูนย์การเรียน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการพัฒนา อาคาร 31 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เขตดุสิต กรุงเทพฯ

ขอบคุณภาพข่าว สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here