ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รมว.ท่องเที่ยว เดินทางมาเป็นประธานในพิธีปล่อยแถว แสดงกำลังสร้างความเชื่อมั่นในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562

0
560

วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รมว.ท่องเที่ยว เดินทางมาเป็นประธานในพิธีปล่อยแถว แสดงกำลังสร้างความเชื่อมั่นในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562

วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 17.00 น. นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและ กีฬา ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีปล่อยแถว แสดงกำลังสร้างความเชื่อมั่นในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 เพื่อประชาสัมพันธ์ความพร้อมของข้าราชการตำรวจ ในการดูแลนักท่องเที่ยวในเทศกาลสงกรานต์ และแสดงออกถึง ความพร้อมของทุกหน่วยงานในการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว โดยมี พลตำรวจเอก เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วย พลตำรวจโท ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ , พลตำรวจโทณัฐธร เพราะ สุนทร. ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ , พลตำรวจโท ธีรพล คุปตานนท์ ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว และ พลตำรวจตรี ภาคภูมิภิภัทฒ์ สัจจพันธุ์ รองผู้บัญชาการฯ รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการสานักงานตรวจคนเข้าเมือง ให้การต้อนรับ ณ เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ กรุงเทพฯ กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย

  1. พิธีปล่อยแถว เพื่อสร้างความเชื่อม่ันด้านความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ประกอบด้วย กำลังพลจาก สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง, กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว, กองบัญชาการปราบปรามยาเสพติด, กอง บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ
  2. กิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับประชาชน เป็นเจ้าบ้านที่ดี รณรงค์ให้แจ้ง เบาะแสเมื่อพบเห็นการกระทำความผิด และประชาสัมพันธ์งานของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและกองบัญชาการ ตำรวจท่องเที่ยว ให้แก่ชาวต่างชาติทราบ

ในการนี้ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ได้เรียนเชิญทูตานุทูตจากสถานทูตต่าง ๆที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย ตลอดจน ผู้แทนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หน่วยงานรักษาความปลอดภัย และผู้แทนการ ท่องเที่ยวภาคเอกชนต่างๆ ซึ่งได้ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีฯ สำหรับมาตรการในการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวใน เทศกาลสงกรานต์ กองบัญชาการตารวจท่องเที่ยว ได้มีการเพิ่มกำลังและมาตรการรักษาความปลอดภัย เพื่อป้องกัน เหตุอาชญากรรมต่างๆท่ีจะเกิดขึ้น โดยมีการตั้งจุดบริการนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ในส่วนของสำนักงาน ตรวจคนเข้าเมือง ได้เพิ่มความเข้มในการตรวจคัดกรองบุคคลผู้เดินทางเข้า – ออก ราชอาณาจักร ด้วยความละเอียด รอบคอบ ทั้งการตรวจสอบเอกสารเดินทาง การบันทึกข้อมูล การเฝ้าสังเกตพฤติกรรมและสิ่งผิดปกติ เพื่อป้องกันบุคคล หรือกลุ่มบุคคลผู้ไม่หวังดีที่อาจก่อเหตุความไม่สงบ อีกท้ังมีการประสานความร่วมมือกับทุกภาคีเครือข่าย และประสาน การข่าวกับหน่วยงานด้านความมั่นคง ตลอดจนการจัดกำลังออกตรวจตราสถานที่สาคัญ สถานที่ท่องเที่ยว และสถานที่ อื่นๆ ที่มีชาวต่างชาติอยู่เป็นจานวนมากอีกด้วย รวมถึงการให้บริการหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน 1155 รับแจ้งเหตุด่วน เหตุร้ายที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวตลอด 24 ชั่วโมง และหมายเลขโทรศัพท์ 1178 รับแจ้งการกระทำความผิดหรือมี เบาะแสการกระทาความผิดของคนต่างด้าว เพื่อให้นักท่องเที่ยวมั่นใจได้ว่า การเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทยใน เทศกาลน้ี จะได้รับความสนุกสนานควบคู่ไปกับความปลอดภัยอย่างสูงสุด

พลตำรวจโท ธีรพล คุปตานนท์ ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว , พลตำรวจตรี ภาคภูมิภิภัทฒ์ สัจจพันธุ์ รองผู้บัญชาการฯ รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง , กองบังคับการตำรวจจราจร, กองบังคับการตำรวจน้ำ , กองกากับการสุนัขตำรวจ, กองกำกับการม้าตำรวจ, สถานีตำรวจนครบาลวัดพระยาไกร, ทหารบก, ทหารเรือ, กรมเจ้าท่า, กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่เทศกิจ ตลอดจนผู้แทนส่วนราชการ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องจำนวนกว่า 800 นาย ร่วมในพิธี

ธวัชชัย เฟื่องอนันต์ ภาพและข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here