ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##สถาบันวิจัยและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดเสวนา “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคง มั่งคั่งและยั่งยืน (SSRU-RDIC Model)” ในงาน “มหกรรมงานวิจัยประจำปี 2562 (Thailand Research Expo 2019)” ณ ห้องบางกอกคอนเวนชัน ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิล์ด กรุงเทพฯ

0
482

สถาบันวิจัยและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดเสวนา “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคง มั่งคั่งและยั่งยืน (SSRU-RDIC Model)” ในงาน “มหกรรมงานวิจัยประจำปี 2562 (Thailand Research Expo 2019)” ณ ห้องบางกอกคอนเวนชัน ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิล์ด กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 11.00 น.ดร.ณัฐณภรณ์ เอกนราจินดาวัฒน์ ประธานคณะอนุกรรมการสมาชิกสัมพันธ์ กล่าวเปิดกิจกรรม โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับโอกาสจาก สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.)ในการมาเล่าประสบการณ์ของงาน “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคง มั่งคั่งและยั่งยืน” ในการบูรณาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีคณะวิทยากร จากสถาบันวิจัยและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา สุดเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และคุณพรทิพย์ เรืองปราชญ์ หัวหน้าสำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อเรื่อง วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน บนเวทีกิจกรรม Highlight on Stage โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019)” จัดขึ้นโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ซึ่งเป็นงานโชว์ นวัตกรรม และผลงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ โดยในปีนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับเกียรติจาก วช. ให้เข้าร่วมเสวนาบนเวทีกิจกรรม Highlight on Stage ซึ่งเป็นเวทีหลักในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019)” โดยหัวข้อ เรื่อง วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน เป็นการเสวนาในเนื้อเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแนวทางที่มหาวิทยาลัยได้นำงานวิจัยสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

ขอบคุณภาพและข่าว สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here