ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##จังหวัดอุบลราชธานี เปิดงานประเพณีสงกรานต์ฮางฮดรดน้ำ 4 แผ่นดิน เพื่อพัฒนาการท่องเทียวและเชื่อมโยงทางวัฒนธรรม ระหว่างจังหวัดที่มีพื้นที่ตามแนวชายแดน และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานี

0
700

จังหวัดอุบลราชธานี เปิดงานประเพณีสงกรานต์ฮางฮดรดน้ำ 4 แผ่นดิน เพื่อพัฒนาการท่องเทียวและเชื่อมโยงทางวัฒนธรรม ระหว่างจังหวัดที่มีพื้นที่ตามแนวชายแดน และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานี


วันที่ 12 เมษายน 2562 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงานประเพณีสงกรานต์ฮางฮดรดน้ำ 4 แผ่นดิน เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยมีผู้แทนจาก แขวงจำปาสัก แขวงสาละวัน สปป.ลาว, ผู้แทนจากจังหวัดพระวิหาร ประเทศกัมพูชา และสมาคมชาวเวียดนาม จังหวัดอุบลราชธานี นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ส่วนราชการและท้องถิ่นร่วมในพิธีเปิดงาน การจัดงานดังกล่าว เพื่อพัฒนาการท่องเทียวและเชื่อมโยงทางวัฒนธรรม ระหว่างจังหวัดที่มีพื้นที่ตามแนวชายแดน ระหว่างจังหวัดอุบลราชธานี และเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานี และ โดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 12 – 13 เมษายน 2562 โดยมีการจัดงานเริ่มตั้งแต่บริเวณเชิงสะพานรัตนโกสินทร์ 200 ปี ไปจนถึงทุ่งศรีเมืองอุบลราชธานี
ภายในงาน มีกิจกรรม ประกอบด้วย ขบวนแห่สงกรานต์ฮางฮดรดน้ำ 4 แผ่นดิน และขบวนแห่ชุมชนจากทั้ง 25 อำเภอเคลื่อนขบวนไปตาม ณ สะพานรัตนโกสินทร์ 200 ปีฝั่งอำเภอวารินชำราบ ไปสิ้นสุดขบวนแห่ที่บริเวณถนนดอกไม้และสายน้ำทุ่งศรีเมืองอุบลราชธานี สำหรับวันที่ 13 เมษายน 2562 มีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 99 รูป ณ ลานเทียนทุ่งศรีเมือง สรงน้ำอนุสาวรีย์พระประทุมวรราชสุริยวงศ์ (เจ้าคำผง), พระอุบาลีคุณู – ปมาจารย์, สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ และศาลหลักเมือง พิธีสรงน้ำพระแก้วบุษราคัม พิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ 106 ชุมชน จากเทศบาลนครอุบลราชธานีและตัวแทนผู้สูงอายุจาก 25 อำเภอ ในจังหวัดอุบลราชธานี
ระหว่างวันที่ 12 – 15 เมษายน 2562 ภายในงาน มีการจัดเทศกาลอาหารสี่แผ่นดิน การออกร้านจำหน่ายอาหารอร่อยของภูมิภาคอินโดจีน การแสดงดนตรีพื้นเมือง ณ บริเวณหน้าศาลหลักเมือง พร้อมทั้งเที่ยวชมถนนดอกไม้และสายน้ำ ณ ข้างทุ่งศรีเมือง หน้าโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี อีกด้วย.

ขอบคุณภาพข่าว ปชส.จังหวัดอุบลราชธานี

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here