ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##ป.ป.ส. เผยผลคุมเข้มเทศกาลสงกรานต์ สุ่มตรวจปัสสาวะ พนักงานขับรถสาธารณะกว่า 2,500 ราย พบสารเสพติด 26 ราย

0
551

ป.ป.ส. เผยผลคุมเข้มเทศกาลสงกรานต์ สุ่มตรวจปัสสาวะ
พนักงานขับรถสาธารณะกว่า 2,500 ราย พบสารเสพติด 26 ราย

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) เปิดเผยผลการรณรงค์ลดความต้องการใช้ยาเสพติดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 “สงกรานต์ เดินทางปลอดภัย ไร้ยาเสพติด” ในห้วงวันที่ 9-18 เมษายน 2562 โดยสำนักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนที่เดินทางสัญจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พร้อมทั้งเฝ้าระวัง ป้องกันการใช้ยาเสพติดในกลุ่มผู้ขับขี่ยานพาหนะ การลักลอบลำเลียงยาเสพติดผ่านทางพัสดุไปรษณีย์และการขนส่งสินค้า ตรวจเยี่ยมประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

  1. การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด โดยแจกสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดแก่ประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนา ท่องเที่ยว ไม่ใช้ยาเสพติด ไม่รับฝากสิ่งของจากผู้อื่นที่ไม่รู้จัก และการร้องเรียนยาเสพติดผ่านสายด่วน ป.ป.ส. โทร. 1386 ในพื้นที่รวมทั้งสิ้น 55 แห่ง ประกอบด้วย
  • สถานีขนส่งผู้โดยสารรถประจำทาง 19 แห่ง สถานีรถไฟ 1 แห่ง รวม 20 แห่ง
  • หมู่บ้าน/ชุมชน และศูนย์การเรียนรู้ที่ดำเนินกิจกรรมป้องกันยาเสพติด 22 แห่ง
  • จุดตรวจ/ด่านตรวจ/จุดบริการประชาชน 13 แห่ง
  1. การจัดจุดตรวจป้องกันกลุ่มเสี่ยงพนักงานขับรถ พนักงานประจำรถ ในพื้นที่สถานีขนส่งโดยสารสาธารณะ โดยเน้นป้องปรามการใช้ยาเสพติดในสถานีขนส่งคมนาคม จุดบริการประชาชน และดำเนินการสุ่มตรวจปัสสาวะพนักงานขับรถ พนักงานประจำรถ และผู้ต้องสงสัย รวมทั้งสิ้น 2,535 ราย พบสารเสพติด 26 ราย ผู้กระทำผิด 3 ราย พร้อมยึดของกลางยาบ้า 202 เม็ด คีตามีน 4.16 กรัม พืชกระท่อม 7 กิโลกรัม ยาแก้ไอ 18 ขวด
  2. การแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด โดยนำตัวผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการคัดกรองและบำบัดรักษา ซึ่งจากผลการตรวจปัสสาวะพบสารเสพติด 16 ราย ดำเนินการเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษายาเสพติดตามประกาศ คสช. ที่ 108/2557 จำนวน 16 ราย และดำเนินคดีตามกฎหมาย จำนวน 10 ราย
  3. การตรวจสอบพัสดุ สัมภาระต้องสงสัยเพื่อเฝ้าระวังการลักลอบการลำเลียงยาเสพติดทางพัสดุไปรษณีย์และการขนส่งสินค้า โดยบูรณาการร่วมกับบริษัทไปรษณีย์ไทย บริษัทขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์เอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบพัสดุ สัมภาระต้องสงสัยเพื่อเฝ้าระวังการลักลอบลำเลียงยาเสพติด รวม 3 แห่ง ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย
  4. การพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนเป้าหมาย และศูนย์การเรียนรู้ที่ดำเนินกิจกรรมป้องกันยาเสพติด เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารการแพร่ระบาดยาเสพติด พร้อมทั้งจัดกิจกรรมที่ผสมผสานกับประเพณีท้องถิ่น รวมทั้งสิ้น 14 แห่ง
    เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวย้ำว่า “สำนักงาน ป.ป.ส. มีความห่วงใยในสวัสดิภาพการเดินทางของประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง และรณรงค์ป้องกันการตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ายาเสพติดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และได้เชิญชวน พี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมกันสอดส่องดูแลเป็นหูเป็นตา หากพบเห็นเบาะแสยาเสพติด สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน ป.ป.ส. โทร. 1386 ตลอด 24 ชั่วโมง”

ธวัชชัย เฟื่องอนันต์ ภาพและข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here