ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##สืบสานประเพณีสงกรานต์”โครงการรดน้ำขอพรอาจารย์ ผู้อาวุโสและผู้บริหาร”เนื่องในวันสงกรานต์ไทย”

0
599

สืบสานประเพณีสงกรานต์”โครงการรดน้ำขอพรอาจารย์ ผู้อาวุโส และผู้บริหาร “เนื่องในวันสงกรานต์ไทย”

วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2562
ดร.สุดาวรรณ สมใจ (ผอ.แอน) ผู้อำนวยการ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา”มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา”
จัดงานโครงการรดน้ำขอพร อาจารย์ผู้อาวุโส และผู้บริหาร เนื่องในวันสงกรานต์ไทย…
โดยมี…ศ.ดร.วรเดช จันทรศร, รศ.ดร.ศิรวิทย์ กุลโรจนภ้ทร, พ.ต.อ.ดร. นพดล บุรณนัฏ, ผศ.(พิเศษ)ดร.ศรีปริญญา ธูปกระจ่าง, ดร.รัชฎา ฟองธนกิจ, ดร.ชาญเดช เจริญวิริยะกุล, ดร.ณัฐณภรณ์ เอกนราจินดาวัฒน์, ดร.สุรมน จันทร์เจริญ, ดร.ปรีชา คฤหวาณิช, พล.ท.ดร.ทวี แจ่มจำรัส, ดร.บุญศรี
สุธีรชัย, ดร.เจตน์สฤษฎิ์ อังศุกาญจนกุล, ดร.ปิยดา
วงศ์วิวัฒน์, ดร.พรกุล สุขสด, ดร.สำเนียง มณีฉาย, ฯลฯ…
โดยมี พล.อ.ภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ประธานนักศึกษาฯ และนักศึกษา ร่วมอวยพร ท่านอาจารย์ ผู้อาวุโส และผู้บริหาร อย่างเนื่องแน่น…ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
อาคาร ๓๑ ชั้น ๓ ดุสิต กรุงเทพฯ ที่ผ่านมา

ขอบคุณภาพข่าว สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here