ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##พิธี รับ-ส่งมอบหน้าที่ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

0
1005

พิธี รับ-ส่งมอบหน้าที่ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

วันจันทร์ที่ 22 เม.ย.62 เวลา 09.30 น. พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.ตชด
/รรท.ผบช.สตม. ส่งมอบตำแหน่งผู้บัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ให้กับ พล.ต.ท.วิชิต ปักษา ผบช.ประจำ สนง. ผบ.ตร/รรท.ผบช.ตชด. ณ ลานอนุสาวรีย์พลตำรวจเอกเผ่า ศรียานนท์ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ถ.พหลโยธิน กรุงเทพฯ

ในโอกาสนี้ พล.ต.ท. สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.ตชด /รรท.ผบช.สตม. ได้ลงนามในเอกสารส่งมอบหน้าที่และการบังคับบัญชาและส่งมอบธงประจำกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ให้แก่ พล.ต.ท.วิชิต ปักษา ผบช.ประจำ สนง. ผบ.ตร/รรท.ผบช.ตชด. บริเวณลานด้านหน้าอนุสาวรีย์ พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์ โดยมีผู้บังคับหน่วยจากทั่วประเทศ และข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนส่วนกลางร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

พล.ต.ท.วิชิต ปักษา รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เป็นนักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 21 และนักเรียนร้อยตำรวจรุ่นที่ 37 (นรต.37) สำเร็จการศึกษาหลักสูตรต่างๆ เช่น พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (ทางรัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์, โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 74 , หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปี พ.ศ.2559 เป็นต้น เคยดำรงตำแหน่งสำคัญในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เช่น กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร, กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2, กองบังคับการปราบปราม, กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง, ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น ดำรงตำแหน่งในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนที่สำคัญ ได้แก่ ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 1 และ 4 , รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และในวาระการแต่งตั้งประจำปี 2561 ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่นายตำรวจประจำสภาความมั่งคงแห่งชาติ)

ธวัชชัย เฟื่องอนันต์ ภาพและข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here