ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไึลน##ผู้ว่าอุบลฯ พร้อมด้วยส่วนราชการ และจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ อำเภอดอนมดแดง สร้างฝายมีชีวิตตามศาสตร์พระราชา”

0
668

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรม “สร้างฝายมีชีวิตตามศาสตร์พระราชา” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีหัวหน้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารสถานศึกษา นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลท่าเมือง และจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ อำเภอดอนมดแดง ร่วมจัดทำฝายสร้าง”ฝายมีชีวิตตามศาสตร์พรระราชา” ณ ห้วยตาหวิด บ้านท่าเมืองเหนือ หมู่ที่ 9 ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 และเป็นการเตรียมความพร้อมในการกักเก็บน้ำตามลำห้วย เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากฝายชะลอน้ำ ทั้งด้านการเกษตร และการปศุสัตว์ในช่วงหน้าแล้ง ได้อย่างเพียงพอ และทีสำคัญ เป็นการสร้างความสามัคคี สร้างการมีส่วนร่วม การทำงานร่วมกันระหว่างชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน ที่ร่วมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ให้เป็นรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งการจัดสร้างฝายในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก ภาคเอกชน และความร่วมมือ จากหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมจัดทำโดยไม่มีค่าตอบแทนแต่อย่างใด

สำหรับฝายมีชีวิตตามศาสตร์พระราชา ชะลอน้ำห้วยตาหวิด มีความยาว 2 กิโลเมตร ความกว้าง 8 เมตร ความลึกเฉลี่ยประมาณ 3 เมตร ประชาชนอำเภอดอนมดแดง ที่ได้ใช้ผลประโยชน์ จากแหล่งน้ำ จำนวน 5 หมู่บ้าน 150 ครัวเรือน พื้นที่เกษตร ประมาณ 650 ไร่ .

ขอบคุณภาพข่าว ปชส.จังหวัดอุบลราชธานี

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here