ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##นายอำเภอเดชอุดม ลงนามงานศพปลอดเหล้าและการพนัน – พร้อมนำหน่วยงานพ่นละอองน้ำลดฝุ่นละออง

0
1164

นายอำเภอเดชอุดม ลงนามงานศพปลอดเหล้าและการพนัน –พร้อมนำหน่วยงานพ่นละอองน้ำลดฝุ่นละออง

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ณ อาคารศาลจังหวัดเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในงานวันศาลยุติธรรม เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเก้าเจ้าอยู่หัวที่ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาก่อพระฤกษ์อาคารศาลสถิตยุติธรรมและเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายสุชาติ พันชี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดนนทบุรี ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเดชอุดม เป็นประธานในพิธี
ต่อมา เวลา 09.30 น. ในวันเดียวกัน นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเดชอุดม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดงานศพปลอดเหล้าและการพนันเขตเทศบาลตำบลนาส่วง ที่เทศบาลตำบลนาส่วง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้ประชาชนทุกครัวเรือนในเขตเทศบาลตำบลนาส่วง เลิกดื่มเหล้าและเลิกเล่นการพนันในการจัดงานศพ อันเป็นการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นในการจัดงานศพของเจ้าภาพ หลังจากพิธีลงนามเสร็จสิ้น นายนคร ศิริปริญญานันท์ ได้ร่วมกับส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน ชุดจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เข้าร่วมและทำกิจกรรม Bic cleaning day ฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก ตามนโยบายเร่งด่วนของ นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ณ บริเวณพื้นที่เขตเทศบาลตำบลนาส่วง ตำบลนาส่วง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
จากนั้น เวลา 11.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเดชอุดม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานนอกระบบ ผู้สูงอายุ และ ผู้พิการ ให้ได้รับสิทธิ์ มีอาชีพ รายได้ และเข้าถึงระบบการประกันสังคมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมในรูปแบบประชารัฐรับรู้ถึงสิทธิ สวัสดิการ และความคุ้มครอง และพัฒนาศักยภาพแรงงานนอกระบบ


วิชัย สิถิระบุตร ภาพและข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here