ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##จังหวัดอุบลฯจัดโครงการเสวนาเสริมสร้างภาพลักษณ์กองทุนบทบาทสตรี และฝึกอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายแก่เจ้าหน้าที่และสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอุบลฯ

0
188

จังหวัดอุบลฯจัดโครงการเสวนาเสริมสร้างภาพลักษณ์กองทุนบทบาทสตรี และฝึกอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายแก่เจ้าหน้าที่และสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอุบลฯ

วันที่ 26 เมษายน 2562 ณ.โรงแรมเนวาด้า อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดโครงการเสวนาเสริมสร้างภาพลักษณ์กองทุนบทบาทสตรี และฝึกอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายแก่เจ้าหน้าที่และสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอุบลฯ


นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง ประธานคณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า คณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอุบลราชธานี มีภารกิจในการรวบรวมปัญหาและความต้องการของสตรีในพื้นที่จังหวัดอุบลฯ และยังวิเคราะห์ปัญหา เพื่อหาแนวทางแก้ไข รวมถึงให้คณะกรรมการพัฒนาสตรี ได้แสดงความรู้ ความสามารถโดยเข้าไปมีส่วนร่วมและเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นการเผยแพร่กิจกรรมขององค์กรสตรี และสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณและประสบความสำเร็จ คณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดเวทีเสวนาเสริมสร้างภาพลักษณ์กองทุนบทบาทสตรี และฝึกอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายแก่เจ้าหน้าที่และสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ขึ้นในครั้งนี้ เพื่อเป็นการนำเสนอผลงานด้านต่างๆที่เกิดจากการทำงานร่วมกันของกลุ่มสตรีในจังหวัดอุบลราชธานี และเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อพัฒนาการทำงานให้เกิดประโยชน์ต่อไปในอนาคต พร้อมทั้งยังจัดมอบโล่รางวัลแก่สตรีสากลดีเด่นจังหวัดอุบลราชธานี รวมทั้งหมด 9 สาขา

ยงยุทธ ผูกพันธ์ ภาพและข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here