สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย(วท.)เปิดงานสัมมนาวิชาการ “Ganja Economy :การวิจัยนวัตกรรมและการพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย”

0
704

สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย(วท.) เปิดงานสัมมนาวิชาการ “Ganja Economy : การวิจัย นวัตกรรม และการพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย”

ดร.ภก.ณัฐพศุตม์ ภัทธิราสินสิริ เลขาธิการ สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย กล่าวเปิดงานสัมมนาวิชาการ “Ganja Economy : การวิจัย นวัตกรรม และการพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” พร้อมการเสวนาวิชาการ “มาทอล์คกัญ : นโยบาย วิจัย และการพัฒนากัญชาเพื่อชาติ เสวนาเป็นพาแนลเรื่องเศรษฐกิจกัญชา” โดยภายในงานมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับกัญชาซึ่งพร้อมให้ความรู้มากมาย ดังนี้

  1. ผศ.ดร.พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ นายกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย บรรยายในหัวข้อ “เศรษฐกิจกัญชา”
  2. Dr. Aimon kopera นักวิจัยด้านกัญชา บรรยายในหัวข้อ “global cannabis economy”
  3. น.อ.พิเศษ หญิง จินตนา มโนรมย์ภัทรสาร ประธานองค์กรแพทย์ รพ จุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ บรรยายในหัวข้อ “การใช้กัญชาในผู้ป่วย”
  4. พ.ต.ท.หญิง ฐิชาลักษณ์ ณรงค์วิทย์บรรยายในหัวข้อ “กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกัญชา”
  5. ดร. อิศราฐ์ เชาว์ภิสิทธิ์ ผอ. ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมหุ่นยนต์และเครื่องจักรกลอัตโนมัติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย บรรยายในหัวข้อ “เทคโนโลยีการผลิตกัญชา”

ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ อาคาร วช.1 ชั้น 2 วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น.

ขอบคุณภาพข่าว สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here