ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##การรถไฟแห่งประเทศไทย ให้บริการเดินรถโดยสารเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เข้าร่วมในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

0
500

การรถไฟแห่งประเทศไทย ให้บริการเดินรถโดยสารเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เข้าร่วมในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

สถานการณ์ที่สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) เมื่อเวลา 21.45 น.การรถไฟแห่งประเทศไทย ให้บริการเดินรถโดยสารเพื่ออำนวยความสะดวกการเดินทางให้กับประชาชนที่เข้าร่วมในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2562 โดยจัดรถพิเศษโดยสารชานเมืองฟรี 4 เส้นทาง วันละ 8 ขบวน รถพิเศษโดยสารระยะไกล 12 ขบวน และเปิดให้ประชาชนใช้บริการรถไฟชั้น 3 ขบวนปกติที่มีต้นทางและปลายทางเข้าออกกรุงเทพฯ ฟรี 3 วัน พร้อมร่วมมือกับ ขสมก. จัดรถโดยสารพิเศษรับส่งฟรีจากสถานีกรุงเทพ และวงเวียนใหญ่ไปยังบริเวณงานพระราชพิธีฯ นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การรถไฟแห่งประเทศไทยได้จัดบริการเดินรถโดยสารเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชนที่จะเดินทางเข้าร่วมในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2562 จำนวน 3 มาตรการ ประกอบด้วย

  1. การจัดขบวนรถพิเศษโดยสารรถดีเซลรางชั้น 3 หรือรถไฟชานเมืองให้บริการเที่ยวไป-กลับฟรีใน 4 เส้นทาง วันละ 8 ขบวน รวมตลอดพระราชพิธีฯ จำนวน 24 ขบวน เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนไม่ให้มีผู้โดยสารตกค้าง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เที่ยวเข้ากรุงเทพ
สายเหนือ ขบวน 320 อยุธยา–กรุงเทพ 10.30 – 12.00 น.
สายใต้ ขบวน 332 นครปฐม–ธนบุรี 10.55 – 12.00 น.
สายตะวันออก ขบวน 326 ฉะเชิงเทรา–กรุงเทพ 10.35 – 11.55 น.
สายมหาชัย 4342 มหาชัย–วงเวียนใหญ่ 10.40 – 11.35 น.

เที่ยวออกจากกรุงเทพ
สายเหนือ 319 กรุงเทพ–อยุธยา 00.05 – 01.35 น.
สายใต้ 331 ธนบุรี–นครปฐม 00.00 – 01.00 น.
สายตะวันออก 325 กรุงเทพ–ฉะเชิงเทรา 00.00 – 01.40 น.
มหาชัย 4331 วงเวียนใหญ่–มหาชัย 00.00 – 00.55 น.

หมายเหตุ : วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ขบวน 319 จะเปลี่ยนสถานีปลายทางจากสถานีอยุธยาเป็นสถานีลพบุรี (ถึงสถานีลพบุรี เวลา 02.20 น.)

  1. การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง อุตรดิตถ์ สุราษฎร์ธานี ชุมพร หนองคาย อุดรธานี ขอนแก่น อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ นครราชสีมา จัดขบวนรถพิเศษโดยสารระยะไกล ไป/กลับ 12 ขบวน เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้าร่วมในพระราชพิธีฯ ให้แก่ประชาชน ได้แก่ สายเหนือ 2 ขบวน ขบวนเชียงใหม่-ลพบุรี-กรุงเทพ และขบวนลำปาง-เด่นชัย-อุตรดิตถ์-กรุงเทพ สายใต้ 1 ขบวน ขบวนสุราษฎร์ธานี-ชุมพร-ประจวบคีรีขันธ์ – กรุงเทพ สายตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ขบวน ขบวนหนองคาย-อุดรธานี-ขอนแก่น-กรุงเทพ ขบวนอุบลราชธานี-ศรีสะเกษ-กรุงเทพ และขบวนสุรินทร์ – บุรีรัมย์ – นครราชสีมา – กรุงเทพ

3.การรถไฟแห่งประเทศไทย จะเปิดให้ประชาชนใช้บริการรถไฟขบวนรถโดยสารชั้น 3 ที่มีต้นทางและปลายทางเข้าออกในกรุงเทพฯ ฟรีทุกขบวน ตลอดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ ระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2562เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนเดินทางเข้าร่วมงานพระราชพิธีฯ ทั้งนี้ สามารถติดต่อขอรับตั๋วโดยสารได้เฉพาะในวันเดินทางเท่านั้น ที่สถานีรถไฟทุกแห่ง

นายวรวุฒิกล่าวต่อว่า การรถไฟฯ ยังได้บูรณาการความร่วมมือกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จัดรถโดยสารเส้นทางรถเฉพาะกิจฟรี มาให้บริการรับส่งกับประชาชนที่เดินทางจากสถานีกรุงเทพ วงเวียนใหญ่ ไปยังบริเวณงานพระราชพิธีฯ โดยไม่มีเสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 1-7 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00-22.00 น.

ขณะเดียวกันยังมอบหมายให้เจ้าหน้าที่การรถไฟฯ เพิ่มการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนที่เดินทางเข้าร่วมงานพระราชพิธีฯ ให้เป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย และหากมีความจำเป็นที่จะต้องจัดเดินขบวนรถพิเศษโดยสารเพิ่มเติมก็ให้สามารถดำเนินการได้ เพื่อให้ผู้โดยสารได้เดินทางอย่างครบถ้วนไม่ให้มีผู้โดยสารตกค้าง สามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือเฟซบุ๊ก แฟนเพจ ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย

ประชาสัมพันธ์การรถไฟแห่งประเทศไทย

ธวัชชัย เฟื่องอนันต์ ภาพและข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here