ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##รรท.ผบช.สตม. เป็นประธานในพิธีประดับยศ ร.ต.ต. และเปิดโครงการอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพแก่หัวหน้าด่าน ตม. ทั่วประเทศ

0
707

รรท.ผบช.สตม. เป็นประธานในพิธีประดับยศ ร.ต.ต. และเปิดโครงการอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพแก่หัวหน้าด่าน ตม. ทั่วประเทศ

วันพุธที่ 7 พ.ค. 62 เวลา 15.00 น. พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง รรท.ผบช.สตม. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต. อายุ 53 ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเปิดโครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพกำลังพล สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ให้แก่ข้าราชการตำรวจระดับหัวหน้าด่านขึ้นไป ณ โรงแรมดี วารี จอมเทียนบีช พัทยา จ.ชลบุรี

พล.ต.ท.สมพงษ์ฯ กล่าวว่า ในวันนี้ ถือเป็นโอกาสดี ที่ได้มาแสดงความยินดีกับข้าราชการตำรวจในสังกัดทั้ง 122 นาย ขอขอบคุณที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถมาตลอด และหวังว่าการประดับยศในครั้งนี้ จะเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานรับใช้แผ่นดินต่อไป

จากนั้น ได้เปิดการอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพกำลังพล สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด ระดับหัวหน้าด่านขึ้นไป ตามแนวทางยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2555 – 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความเข้มแข็งในการบริหาร เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพ เพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน อันเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจงานตรวจคนเข้าเมืองให้แก่ข้าราชการตำรวจ ให้สามารถแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องได้กรณีมีเหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้น รวมทั้งเป็นการพัฒนาทัศนคติและมุมมองที่สร้างสรรค์เพื่อนำไปสู่การมีวิสัยทัศน์ส่วนตัวในเชิงบวก (Positive Thinking) อีกทั้งยังเพิ่มความเข้าใจแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงานในการแก้ไขสถานการณ์ให้ทันต่อเหตุการณ์ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ

@พตต.ญ.พัชรี ศรีเผือก

ธวัชชัย เฟื่องอนันต์ ภาพและข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here