ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##ผู้ว่าอุบลฯ นำข้าราชการ และประชาชนจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ร่วมบูรณาการ กำจัดผักตบชวาอ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้เป็นแหล่งน้ำสะอาด และให้มีความสวยงาม

0
1415

ผู้ว่าอุบลฯข้าราชการ และประชาชนจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ร่วมบูรณาการ กำจัดผักตบชวาอ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้เป็นแหล่งน้ำสะอาด และให้มีความสวยงาม


วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง ตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประกอบพิธีเปิดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตประชาชน โดยมีประชาชนจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ อำเภอเมืองอุบลราชธานี และข้าราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการกำจัด ผักตบชวาในอ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง และเก็บกวาดขยะปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนรอบบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง ตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้เป็นแหล่งน้ำที่สะอาด มีภูมิทัศน์ที่สวยงามเป็นแหล่งท่องเที่ยว และเป็นสถานที่พักผ่อนออกกำลังกาย ของประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานี อีกด้วย

ขอบคุณภาพข่าว ปชส.จังหวัดอุบลราชธานี

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here