ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##วันครบรอบการก่อตั้งโรงพยาบาลหัวเฉียว 81 ปี

0
546

วันครบรอบการก่อตั้งโรงพยาบาลหัวเฉียว 81 ปี

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00-13.00 น. ณ โรงพยาบาลหัวเฉียว ถนนปัอมปราบศัตรูพ่าย กรูงเทพฯเวลา 10.00-10.30 น. ดร.วิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมลนิธิป่อเต็กตึ๊งู และ คุณกอบชัย ซอโสตถิกุล ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว และรองประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เป็นประธานในพิธีสงฆ์ โดยมี รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท ์อธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ , คุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง , คุณสุวัฒน์ อัษฎาธร กรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง , คุณอร่าม เอี่ยมสุรีย์ กรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และผู้อำนวยการคลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว , คุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง , คุณสุรพงษ ์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง , คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล กรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และกรรมการบริหาร โรงพยาบาลหัวเฉียว , คุณสุรพงศ ์ เสรฐภักดี กรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง , คุณนิพนธ์ ลีละศิธร กรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง , คุณนิพนธ์ โชคภิรมย์วงศา กรรมการมูลนิธิป่ อเต็กตึ๊ง , คุณชุติมา ตันติศิริวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง , นายสุธี เกตุศิริ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว , นพ.สามารถ ตันอริยกุล กรรมการบริหาร โรงพยาบาลหัวเฉียว , อ.ฉลอง แขวงอินทร์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ , นายวุฒิชัย  อภิวัฒนกุลชัย ผู้จัดการมูลนิธิป่อเต็กตึ้ง และ แขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีสงฆ์เเละถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ 9 รูป จากวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร ณ ห้องประชุม ชั้น 4

และ เวลา 10.30 -11.15 น. ดร.วิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และ คุณกอบชัย ซอโสตถิกุล ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว , คณะกรรมการบริหาร โรงพยาบาลหัวเฉียว , คณะกรรมการมูลนิธิป่อเต๊กตึ๊ง และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีกตเวทิตา ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารใหม่ นักศึกษาทุนโครงการปลูกต้นกล้าพยาบาล 3 สถาบันฯ รุ่นที่ 3 จำนวน 28 คน ทำพิธีกตเวทิตาคณะกรรมการมูลนิธิป่อเต๊กตึ๊ง

และ เวลา 11.15-11.45 น. ดร.วิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และ คุณกอบชัย ซอโสตถิกุล ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว , กรรมการบริหาร โรงพยาบาลหัวเฉียว , คณะกรรมการมูลนิธิป่อเต๊กตึ๊ง และแขกผู้มีเกียรติเยี่ยมชมสถานที่ที่ ปรับปรุงใหม่ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการ (ศูนย์แล็ป ) ห้อง Fitness และศูนย์หัวใจและหลอดเลือด ในโอกาสวันครบรอบการก่อตั้งโรงพยาบาลหัวเฉียว 81 ปี เป็นอันเสร็จพิธี

ธวัชชัย เฟื่องอนันต์ ภาพและข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here