ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##นายอำเภอเดชอุดม ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

0
759

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562
เวลา 13.30 น. นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเดชอุดม ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเดชอุดม เพื่อรับฟังสภาพปัญหาต่างๆและ มอบนโยบายในการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจเยี่ยมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องที่ของอำเภอเดชอุดม ทั้ง 19 แห่งประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้กับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผู้อำนวยการโรงเรียน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง พร้อมลงตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านกลาง ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ยงยุทธ ผูกพันธ์ ภาพและข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here