ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี จัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าเกษตรแปรรูป 8-12 พฤษภาคม 2562 นี้ ณ ลานกิจกรรมตุ้มโฮม ศูนย์การค้าอุบลสแควร์

0
806

สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี จัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าเกษตรแปรรูป 8-12 พฤษภาคม 2562 นี้ ณ ลานกิจกรรมตุ้มโฮม ศูนย์การค้าอุบลสแควร์

วันที่8 พฤษภาคม 2562 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าเกษตรแปรรูป” ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8-12 พฤษภาคม 2562 ณ ลานกิจกรรมตุ้มโฮม ศูนย์การค้าอุบลสแควร์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
สำหรับงานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าเกษตรแปรรูปจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการผลิต การแปรรูป การตลาด สินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าเกษตรแปรรูป เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าเกษตรแปรรูป และขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์สู่เป้าหมาย 2 แสนไร่ ของจังหวัดอุบลราชธานี
กิจกรรมภายในงาน มีการจำหน่ายสินค้าของเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ อาหารกินสบายใจปลอดภัยจากโรค พันธุ์พืชผัก สมุนไพร ไม้ผลไม้ยืนต้น ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร หัตถกรรมและสิ่งทอสมุนไพรและเครื่องสำอาง และการสัมมนาวิชาการ “ทิศทางสินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าเกษตรแปรรูป” “ตลาดสินค้าเกษตรแปรรูปและตลาดออนไลน์” , การจัดนิทรรศการด้านการเกษตร – นิทรรศการวันพืชมงคล – นิทรรศการเกษตรอินทรีย์ – นิทรรศการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร , การเจรจาจับคู่ธุรกิจ การประกวดและแข่งขันแปรรูปสินค้าเกษตรโดยใช้นวัตกรรม” ชิงเงินรางวัล 5,000 บาท “ การประกวดเยาวชนหมอลำซิ่ง” ชิงเงินรางวัล 10,000 บาท “ การแข่งขันคณะกลองยาว” ชิงเงิน รางวัล 10,000 บาท และการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีกมากมาย

ยงยุทธ ผูกพันธ์ ภาพและข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here