ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##พล.ต.ต.ดร.เสนิต สำราญสำรวจกิจ ผบก.น.1 เข้าร่วม ในพิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ RDPB Camp Extra ครั้งที่ 2

0
481

พล.ต.ต.ดร.เสนิต สำราญสำรวจกิจ ผบก.น.1 เข้าร่วม ในพิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ RDPB Camp Extra ครั้งที่ 2

วันศุกร์ที่ 10 พ.ค.62 เวลาประมาณ 08.30 น. พล.ต.ต.ดร.เสนิต สำราญสำรวจกิจ ผบก.น.1 / รองประธานคณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาเด็กเยาวชน / ประธานคณะทำงานโครงการค่ายผู้นำเยาวชนดีเด่นสร้างชาติ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ เข้าร่วม ในพิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ RDPB Camp Extra ครั้งที่ 2 ณ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

มีวัตถุประสงค์เพื่อ

  1. เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรไทยมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน
  2. เพื่อร่วมสืบสานและเผยแพร่ขยายผลแนวพระราชดำริและผลสำเร็จโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ไปสู่เยาวชนและสถาบันการศึกษาในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ
  3. เพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนที่มีความรู้และสืบสานงานพระราชดำริ ไปยังชุมชนและสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ

หลักเกณฑ์การคัดเลือกเยาวชนเข้าร่วม โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดาริ RDPB Camp Extra ครั้งที่ 2
ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทราและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่ภาคกลาง
ระหว่างวันที่ 10 – 12 พฤษภาคม 2562

คุณสมบัติเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ

  1. เป็นเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกและรับรางวัลต่าง ๆ จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ แต่ละภูมิภาค
  2. เยาวชนเพศชาย หรือหญิง สัญชาติไทย อายุระหว่าง 13 – 18 ปี
  3. มีสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคประจาตัว หรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง
  4. มีผลงานสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงาน หรือที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดและทฤษฏีตามแนวพระราชดำริ
  5. มีประสบการณ์การออกค่าย หรือกิจกรรมอื่น ๆ (ถ้ามี)
  6. ผู้ปกครองต้องอนุญาตให้นักเรียนในความปกครอง เข้าร่วมกิจกรรม RDBP Camp Extra ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ

ธวัชชัย เฟื่องอนันต์ ภาพและข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here