ข่าวเด่นนิวสยามออนไลน์##ซีพีออลล์แต่งตั้งสุภกิต เจียรวนนท์ เป็นประธานกรรมการคนใหม่ และสรุปผลการดำเนินงานซีพี ออลล์ ไตรมาส 1 ปี 62 รายได้รวมโต 8.6 %

0
1053

ผลการดำเนินงานซีพี ออลล์ ไตรมาส 1 ปี 62 รายได้รวมโต 8.6 %

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยประจำไตรมาส 1/2562 มีรายได้รวม 138,896 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเติบโตร้อยละ8.6 และมีกำไรสุทธิจำนวน 5,769 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 6.5 ทั้งนี้เป็นไปตามกลยุทธ์ของบริษัทและบริษัทย่อยในการขยายสาขารองรับการพัฒนาวิถีการดำเนินชีวิตของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน ตลอดจนการขายสินค้าและบริการตรงกับความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างต่อเนื่อง
นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ Chief Financial Officer บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่นในประเทศไทย กล่าวว่า ผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 1 ปี 2562 ของบริษัทและบริษัทย่อยมีการเติบโตต่อเนื่อง ผลจากการขายสินค้าและบริการของธุรกิจร้านสะดวกซื้อ ธุรกิจแม็คโครและธุรกิจสนับสนุนอื่นๆ ทั้งนี้เป็นผลจากการขยายสาขาและการนำเสนอสินค้าที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม
นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 รับทราบการแจ้งขอลาออกของนายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการและกรรมการบริษัท และมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายสุภกิต เจียรวนนท์ เป็นประธานกรรมการ
สำหรับผลประกอบการที่เติบโตต่อเนื่องของบริษัท มาจากวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นของซีพี ออลล์ ในฐานะองค์กรหนึ่งของสังคมและชุมชน ได้ดำเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังมาโดยตลอด โดยในช่วงไตรมาส 1 ที่ผ่านมา ซีพี ออลล์ ได้มอบเงินในโครงการ “ลดวันละถุง…คุณทำได้” จากการเชิญชวนให้ผู้ซื้อสินค้าและบริการที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ปฏิเสธการใช้ถุงพลาสติก เพื่อเปลี่ยนเป็นเงิน 20 สตางค์ต่อถุง นำไปสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ มอบให้กับอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา โรงพยาบาลศิริราช ซึ่งได้รับการตอบรับและความร่วมมือจากลูกค้าทั่วประเทศเป็นอย่างดียิ่ง พร้อมเดินหน้าเปิดโครงการ “ลดวันละถุง…คุณทำได้ เฟส 2” ขึ้น โดยได้ประสานความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข เพื่อมอบเงินสมทบทุนให้แก่ โรงพยาบาลศิริราช, โรงพยาบาลในชุมชน และโรงพยาบาลในถิ่นทุรกันดาร รวม 77 โรงพยาบาลใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อขยายให้ครอบคลุมทุกพื้นที่และส่งมอบโอกาสให้กับผู้ป่วยในถิ่นทุรกันดารได้เข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ดี
นอกจากนี้ ซีพี ออลล์ ยังได้จัดงาน “วันแห่งโอกาสดีที่ซีพี ออลล์” ขึ้น เพื่อมอบโอกาสสำคัญด้าน “ธุรกิจ-อาชีพ-ทุนการศึกษา” ร่วมสร้างคุณค่าชีวิตให้กับคนในสังคม ด้วยกิจกรรมหลากหลาย พร้อมเดินหน้านโยบายสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยและเกษตรกร ด้วยการจัดจำหน่ายสินค้าเอสเอ็มอีและผลิตผลทางการเกษตรผ่านร้านเซเว่น อีเลฟเว่นและ 24 ช้อปปิ้ง อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการสนับสนุนภาคการศึกษา พัฒนาเยาวชน โดยมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาของปัญญาภิวัฒน์ฯและเครือข่าย ไปแล้วกว่า 47,000 ทุน เป็นเงินรวมกว่า 4,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามปณิธานของบริษัทคือ “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้กับทุกคน

ขอบคุณภาพข่าว สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here