ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์#จังหวัดอุบลราชธานี เตรียมประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์พุทธมณฑลอุบลราชธานี

0
654

จังหวัดอุบลราชธานี เตรียมประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์พุทธมณฑลอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 ที่ที่ผ่านมา ณ.ห้องประชุมโรงเรียนอุบลวิทยากร วัดมณีวนาราม อำเภอเมืองอุบลราชธานี พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม วัดยานนาวา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเตรียมประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์พุทธมณฑลอุบลราชธานี ซึ่งจะกำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.29 น. ตามที่จังหวัดอุบลราชธานี  ได้นำความกราบทูลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประประธานในพิธี โดยได้ทรงมีพระบัญชามอบสมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก ปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ ดังนั้นเพื่อให้การประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์พุทธมณฑลอุบลราชธานี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมเกียรติ จังหวัดอุบลราชธานี จึงได้มีการประชุมเตรียมการจัดงานในครั้งนี้ขึ้น

ยงยุทธ ผูกพันธ์ ภาพและข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here