ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย” โดยคณะที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ฯ ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเขียนโครงการให้ได้รับทุนสนับสนุนจากภาครัฐโดยคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

0
1099

สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย” โดยคณะที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ฯ
ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเขียนโครงการให้ได้รับทุนสนับสนุนจากภาครัฐโดยคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ


ดร.สุดาวรรณ สมใจ ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ดร.ณัฐณภรณ์ เอกนราจินดาวัฒน์
ดร.ดวงกมล คงเหลือ(จันทรรัตน์มณี)
บรรยายเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโครงการที่ดี และฝึกปฏิบัติจริง ในวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป
ณ อาคาร 31 ชั้น 3 โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนา “มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา”
…ด่วน! รับจำนวนจำกัด 50 ท่าน
ลงทะเบียนฟรี…สอบถามได้ที่เบอร์โทร :02 579 0787 097 953 956

ขอบคุณภาพข่าว สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here