ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##ป่อเต็กตึ๊ง” ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยและอัคคีภัยแก่ชาวแม่ระมาด จ.ตาก

0
597

ป่อเต็กตึ๊ง” ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยและอัคคีภัย แก่ชาวแม่ระมาด จ.ตาก

วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2562 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ นำโดยนางศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเหรัญญิก พร้อมด้วยนายจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการ, นายวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย ผู้จัดการมูลนิธิฯ, นายพินัย ศรีพนาสณฑ์ รักษาการผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ และเจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล นำโดยนายชุมเอก ออตัญติกุล รองประธานฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุวาตภัยและอัคคีภัยที่ผ่านมา จนทำให้บ้านเรือนได้รับความเสียหาย จำนวน 5 หลังคาเรือน โดยมอบเงินให้แก่ผู้ประสบวาตภัย จำนวน 5 ราย รายละ 10,000 บาท และผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 4 ราย รายละ 2,000 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 58,000 บาท และแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล มอบเงินสมทบอีกจำนวน 15,000 บาท รวมเป็นเงินในการสงเคราะห์ทั้งสิ้น 73,000 บาท (เจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน) โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานประจำจังหวัดร่วมมอบ ณ บริเวณที่เกิดเหตุ ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก

ติดต่อ-สอบถาม#ทีมงานสื่อสารองค์กร 086-854-1418

สายด่วน ป่อเต็กตึ๊ง1418

ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต

ธวัชชัย เฟื่องอนันต์ ภาพและข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here