ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

0
562

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหารเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมปิ่นเกล้า ชั้น 3 ศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย สถาบันอาหาร ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯรศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบหมายให้ นางสาวดวงพร แสงทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นผู้แทนในพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร โดย นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร เป็นผู้ลงนาม ซึ่งมี นายอรรถวิทย์ วิทยกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบริการงานที่ปรึกษา สถาบันอาหาร และนายณัฏฐชัย เอกนราจินดาวัฒน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมเป็นสักขีพยาน
การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ เกิดขึ้นระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร โดยนายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร มีจุดประสงค์ที่จะสร้างความร่วมมือในการทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือทางด้านการพัฒนาบุคลากรในด้านธุรกิจอาหาร เทคโนโลยีและนวัตกรรมของทั้งสองฝ่ายให้มีความเข้มแข็ง ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถให้กับประเทศ ทั้งยังเป็นการประสานความร่วมมือทางด้านการพัฒนาบุคลากรในธุรกิจอาหารให้ดำเนินไปอย่างเรียบร้อย โดยความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในด้านธุรกิจอาหาร ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ร่วมมือกันส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม แก่บุคลากรทั้งสองฝ่าย ร่วมมือกันถ่ายทอดองค์ความรู้ การบริหารจัดการ รวมถึง การร่วมมือกันสนับสนุนในการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่จะเอื้อต่อการพัฒนาบุคลากรธุรกิจอาหาร ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของทั้งสองฝ่าย และความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมและโครงการอื่นๆ ต่อไป

: นายกวีพงษ์ ประเทืองสุขสาคร
“สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย(สภท.54ปี) รายงาน


ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here