ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ลงพื้นที่ จ.พังงา เพื่อประชุมหารือติดตาม รวมถึงให้กำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหน่วยต่างๆ ในเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวต่างชาติ

0
1219


วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 นาวาตรี วรวิทย์ เตชะสุภากูร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ลงพื้นที่ จ.พังงา เพื่อประชุมหารือติดตาม รวมถึงให้กำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหน่วยต่างๆ ในเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวต่างชาติ

โดยได้รับฟังและหารือถึงมาตรการแก้ไขและวิธีการป้องกัน ตลอดจนระบบปฏิบัติงานของทางจังหวัด รวมถึงความท้าทายและข้อจำกัดของหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ด้วย

(#)โดยมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

(1). จังหวัดได้มีการ บูรณาการ ตรวจ ทั้งเรื่องรถเรือท่าเรือ รวมถึงการอบรมให้ความรู้ ทั้งไกด์และคนขับรถและเรือ รวมถึงเน้นย้ำในรายละเอียดต่างๆ เช่นการติดป้ายเตือน เกี่ยวกับการลงเล่นน้ำตั้งแต่อยู่ในห้องพักของโรงแรม รวมถึงการปรับโปรแกรมการท่องเที่ยวให้มีวันพักผ่อน 1 วัน ก่อนการไปมีกิจกรรมทางน้ำ เป็นต้น
(2). จังหวัดได้จัดเรือ เร็วฉุกเฉิน ซึ่งมีแพทย์และอุปกรณ์กู้ชีพ จำนวน 2 ลำประจำอยู่ที่เกาะสิมิลันและเกาะสุรินทร์
(3). สํานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดได้นำร่องการทำ แผนที่จุดเสี่ยง ใน เส้นทางการคมนาคมและแหล่งท่องเที่ยว เพื่อเร่งลงมือ ปรับปรุงซ่อมแซม ให้ พร้อมรองรับนักท่องเที่ยว
(4). รวมถึงการหารือ เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติมาตรฐาน ความปลอดภัยในการท่องเที่ยว และ การเสนอจัดตั้งคณะ กรรมการอำนวยการเพื่อความปลอดภัยทางน้ำ

🍎 นอกจากนี้ยังได้ลงตรวจจุดเสี่ยงทางโค้งของถนนและการปรับปรุงท่าเรือรับส่งนักท่องเที่ยวอีกด้วย

ขอบคุณภาพข่าว สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here