ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##ผบช.ภ.3 เปิดโครงการประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด(ปักกลดโครงการ 3)ของตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี

0
853

ผบช.ภ.3 เปิดโครงการประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด(ปักกลดโครงการ 3)ของตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ณ.ศาลาเอนกประสงค์ บ้านกุดลาด หมู่ที่ 2 ต.กุดลาด อ.เมือง จ.อุบลราชธานี พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 เป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการประชารัฐรวมใจ ต้านภัยยาเสพติด(ปักกลดโครงการ 3)ของสถานีตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี พล.ต.ต.ธนิตศักดิ์ ศิริพัฒน์ธนภาค ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี และนายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ข้าราชการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนชาวตำบลกุดลาด การดำเนินโครงการในครั้งนี้ เป็นนโยบายที่รัฐบาลได้กำหนดการแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ และแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหา ยาเสพย์ติด ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้กำหนดถึงแผนป้องกันยาเสพติด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในทุกกลุ่มเป้าหมาย ที่มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ให้มีภูมิคุ้มกัน มีทักษะในการป้องกันตนเองจากยาเสพติด และเป็นการเสริมสร้าง ความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน ชุมชน เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติด และควบคุมรักษาพื้นที่ ที่ไม่มีปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติด ให้คงสภาพเดิม โดยมีแนวทางการดำเนินการแบบบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน ประกอบกับในวันที่ 3 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า๚พระบรมราชินี ดังนั้น เพื่อร่วมกิจกรรม “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า๚พระบรมราชินี สถานีตำรวจภูธรเมือง อุบลราชธานี จึงได้จัดทำโครงการประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด (ปักกรดโครงการ 3 เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอาชญากรรมในหมู่บ้าน ชุมชน ที่มีการแพร่ระบาดยาเสพติด เป็นหมู่บ้านปลอดยาเสพติด มีความสงบสุข ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเริ่มดำเนินโครงการ ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม2562 ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2562 โดยใช้สถานที่ศาลาเอนกประสงค์ บ้านกุดลาด หมู่ที่ 2 เป็นที่ปักกลดโครงการ 3

ยงยุทธ ผูกพันธ์ ภาพและข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here