ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##อาชีวะอุบลฯเปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center Thailand 4.0) ชวนอุดหนุนปลาร้าสับผลิตภัณฑ์ชุมชนคนเขื่องใน

0
453

อาชีวะอุบลฯเปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center Thailand 4.0) ชวนอุดหนุนปลาร้าสับผลิตภัณฑ์ชุมชนคนเขื่องใน

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นำโดย นายธวัชชัย พันธ์นิกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี จัดพิธีเปิดโครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center Thailand 4.0) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไห อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี มีนายสันติพงษ์ สมศรี นายอำเภอเขื่องใน เป็นประธานในพิธีเปิด ตามด้วยพิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่าง วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี และองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไห มีนายธวัชชัย พันธ์นิกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางสาวเพ็ญใจ ชัยวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นางสาวธนิดา วรรณแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่านแผนงานและความร่วมมือ เป็นตัวแทนวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีลงนามความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาชุมชนร่วมกัน ด้านส่วนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไห มีนางเกสร ยุทธเสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไห พร้อมด้วย นายภาสกร มาสขาว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไห เป็นตัวแทนลงนามความร่วมมือฯ
จากนั้นวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นำโดย นายธวัชชัย พันธ์นิกุล ผู้อำนวยการฯ ได้มอบอุปกรณ์และเครื่องมือช่างสำหรับใช้ในการซ่อมแซม บำรุง เครื่องจักกลทางการเกษตร เครื่องใช้ไฟฟ้า ยานพาหนะ ส่งมอบให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไห ไว้คอยบริการประชาชนในพื้นที่ มีนางเกสร ยุทธเสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไห เป็นตัวแทนชุมชนรับมอบ ท่ามกลางนายอำเภอเขื่องใน ผู้นำชุมชนและชาวบ้านตำบลท่าไหร่วมเป็นสักขีพยาน
สำหรับโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center Thailand 4.0) ครั้งนี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ดำเนินโครงการมาแล้วตั้งแต่วันที่ 24-26 พ.ค. 2562 และ วันที่31 พ.ค.-2 มิ.ย. 2562 กิจกรรมบริการชุมชน ประกอบด้วย บริการซ่อมแซมเครื่องมือ เครื่องจักรกลการเกษตร ยานพาหนะ เครื่องใช้ในครัวเรือน บริการสร้างอาชีพหรือต่อยอดอาชีพ และบริการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนการถนอมอาหาร ได้แก่ การทำเห็ดสวรรค์ เห็ดสมุนไพร แหนมเห็ด แจ่วบอง และปลาร้าสับ เพื่อบริการชุมชนยกระดับคุณภาพของประชาชนด้วยการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาสสู่ Thai Land 4.0 ท่านใดที่สนใจสามารถสอบถามหรือสั่งจองผลิตภัณฑ์อาหารจากชาวบ้านท่าไห อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 080-7967849

ปชส.อาชีวะอุบลฯ ภาพและข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here