ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##อธิการบดีและบุคลากร ม.อุบลฯ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรและแสดงความเคารพหน้า พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562

0
381

อธิการบดีและบุคลากร ม.อุบลฯ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรและแสดงความเคารพหน้า
พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562

เมื่อวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรและแสดงความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ลูกจ้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การการกุศล องค์กรภาคเอกชน นายกสมาคม ประธานชมรม ประธานมูลนิธิ และองค์กรภาคเอกชนทุกแห่ง ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรและแสดงความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อถวายความจงรักภักดี ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here