ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์#กองทัพภาคที่ 2 จัดอบรมสื่อมวลชน ในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เพื่อสร้างเครือข่ายสื่อมวลชน ป้องกันปัญหาข้อขัดแย้งของสังคม

0
678

กองทัพภาคที่ 2 จัดอบรมสื่อมวลชน ในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เพื่อสร้างเครือข่ายสื่อมวลชน ป้องกันปัญหาข้อขัดแย้งของสังคม อันเนื่องมาจากการรับข้อมูลข่าวสารที่ไม่ถูกต้อง

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2562 กองทัพภาคที่ 2 จัดอบรมสื่อมวลชน ในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  เพื่อสร้างเครือข่ายสื่อมวลชน ป้องกันปัญหาข้อขัดแย้งของสังคม อันเนื่องมาจากการรับข้อมูลข่าวสารที่ไม่ถูกต้อง รวมทั้ง สร้างความ ตระหนักถึงความสำคัญของประวัติศาสตร์ไทย การสร้างบ้านแปลงเมือง และความเสียสละของบรรพบุรุษ

ห้องประชุมทับทิมสยาม โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี พลตรี ธเนศ วงศ์ชอุ่ม รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานเปิดโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ โดย ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค2  จัดขึ้น เพื่อสร้างเครือข่ายสื่อมวลชน ป้องกันปัญหาข้อขัดแย้งของสังคม อันเนื่องมาจากการรับข้อมูลข่าวสารที่ไม่ถูกต้อง และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง เพื่อนำไปสู่การนำเสนอแก่สังคมและประชาชนได้อย่างถูกต้องต่อไป พร้อมกันนี้ มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง ประวัติศาสตร์ชาติไทย โดยชุดวิทยากร ขุนศึก 62  เพื่อให้สื่อมวลชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของประวัติศาสตร์ การสร้างบ้านแปลงเมือง ความเสียสละของบรรพบุรุษ    สามารถนำความรู้ที่ได้ ขยายผลต่อ หรือสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนในชุมชน อันจะสร้างความรักความสามัคคีแก่คนในชาติต่อไป  โดย มี นายสฤษดิ์  วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  กล่าวให้การต้อนรับ และมี สื่อมวลชน ในพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ และจังหวัดยโสธร เข้ารับการอบรม จำนวน 120 คน

ยงยุทธ ผูกพันธ์ ภาพและข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here