ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์#มทบ.22 ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี 2562

0
1239

มทบ.22 ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 มณฑลทหารบกที่ 22 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จัดพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล และสวนสนามเนื่องในวันกองทัพไทย ที่ลานอเนกประสงค์ ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ มณฑลทหารบกที่ 22โดยมี พลตรีอรรถ สิงหัษฐิต ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 เป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล และสวนสนามของหน่วยทหาร เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี 2562 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ นายอำเภอ เข้าร่วมในพิธี และยังมีประชาชนเข้าร่วมชมการสวนสนามเป็นจำนวนมาก

ภายงานในมีการประกอบพิธีสงฆ์ จากนั้น พลตรีอรรถ สิงหัษฐิต ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 ได้นำกล่าวปฏิญาณตน และอ่านโอวาท ของ พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี  ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี 2562 และเดินสวนสนามของหน่วยทหาร จำนวน 6  กองพัน โดยมีพระสงฆ์ปะพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล สำหรับวันกองทัพไทย เป็นวันที่ระลึกในวาระที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาของพม่า โดยถือเอาวันที่ 18 มกราคม ของทุกปีเป็นวันกองทัพไทย ซึ่งก่อนหน้านี้คือ  วันยุทธหัตถี หรือที่เรียกว่า  วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  หมายถึงวันที่ระลึกถึงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในการทรงกระทำยุทธหัตถีมีชัยชนะต่อสมเด็จพระมหาอุปราชาของพม่า เมื่อวันจันทร์ เดือน 2 แรม 2 ค่ำ จุลศักราช 954 อันตรงกับวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2135 คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติให้วันที่ 18 มกราคมของทุกปีเป็น  วันยุทธหัตถี  และภารกิจกองทัพไทยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 บัญญัติไว้ว่า  รัฐต้องจัดให้มีกำลังทหารไว้เพื่อพิทักษ์รักษาเอกราช ความมั่นคงของรัฐ สถาบันพระมหากษัตริย์ ผลประโยชน์แห่งชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และเพื่อการพัฒนาประเทศ” เพื่อให้บรรลุภารกิจตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ สำหรับกิจกรรมในวันกองทัพไทย คือ พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณต่อธงชัยเฉลิมพล หรือที่นิยมเรียกว่า  สวนสนามสาบานธง  ซึ่งเป็นพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์สำหรับทหารทุกคนและเพื่อเป็นการระลึกถึงวีรกรรมและเป็นการสักการะดวงวิญญาณนักรบไทย

ยงยุทธ ผูกพันธ์  ภาพและข่าว

เสริม ศักดิ์สม  รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here