ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##เทศบาลนครอุบลราชธานี จัดโครงการปลุกฮีโร่ในตัวคุณด้วย CPR เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม สามารถนำไปใช้ประโยชน์ช่วยเหลือผู้อื่นได้ในยามฉุกเฉินก่อนนำส่งสถานพยาบาล

0
1056

เทศบาลนครอุบลราชธานี จัดโครงการปลุกฮีโร่ในตัวคุณด้วย CPR เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม สามารถนำไปใช้ประโยชน์ช่วยเหลือผู้อื่นได้ในยามฉุกเฉินก่อนนำส่งสถานพยาบาล


เมื่อวันที่5 มิถุนายน 2562 นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดโครงการปลุกฮีโร่ในตัวคุณด้วย CPR (Cardiopulmonary Resuscitation) และใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ AED (Automatic External Defibrillator) คนไทยหัวใจยุค 4.0 ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลบูรพา 1 อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถแจ้งเหตุ เพื่อขอความช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินได้ถูกต้อง สามารถประเมินอาการฉุกเฉินที่ต้องแจ้งเหตุผ่านสายด่วน 1669 และสามารถช่วยเหลือปฐมพยาบาลชีวิตพื้นฐาน (BLS : Basic Life support) และสามารถใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AED : Automatic External Defibrillator) ถูกต้องร่วมทั้งสื่อสารแจ้งข่าวให้ประชาชนหรือคนในชุมชนสามารถป้องกันตนเองและคนใกล้ตัวจากการเจ็บป่วยฉุกเฉินได้
ทั้งนี้ในปัจจุบันสาเหตุเสียชีวิตของประชากรในประเทศไทย โดยส่วนใหญ่เกิดจากโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจและหลอดเลือด โรคหัวใจ ความดันโลหิตและอุบัติเหตุ จมน้ำ ผู้ป่วยหรือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเหล่านี้ อาจมีอาการที่ผิดปกติเกิดขึ้นกับร่างกาย หรือบางรายอาจมีภาวะการหยุดหายใจกะทันหันถ้าปล่อยให้นานเกิน 4 นาที แม้จะช่วยให้ฟื้นคืนชีพกลับมาได้ก็จะเกิดสภาพการตายของสมองอย่างถาวร ดังนั้นการได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้นอย่างทันท่วงทีและถูกต้อง มีการส่งต่อผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บต่อไปยังแพทย์หรือสถานพยาบาลอย่างเหมาะสมรวดเร็วและถูกวิธี จะทำให้ผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บมีโอกาสรอดชีวิต และกลับคืนมาใช้ชีวิตเป็นปกติได้ การอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานจึงเป็นหลักสูตรที่สำคัญซึ่งจะทำให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ที่ถูกต้องและได้รับการฝึกฝนอย่างชำนาญ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้อื่นได้ในยามฉุกเฉิน เทศบาลนครอุบลราชธานีได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวในข้างต้น จึงจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR : Cardiopulmonary Resuscitation) ให้กับประชาชนทั่วไป,วัด,โรงเรียนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อให้ได้รับความรู้และได้รับการฝึกฝนอย่างถูกต้องเหมาะสม สามารถนำไปใช้ประโยชน์ช่วยเหลือผู้อื่นได้ในยามฉุกเฉินก่อนนำส่งสถานพยาบาลต่อไป

ยงยุทธ ผูกพันธ์ ภาพและข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here