ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##หม่อมราชวงศ์ สมลาภ กิติยากร เลขานุการ ในพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เปิดอุทยานนาควัตร เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม รวมถึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในจังหวัดอุบลราชธานี

0
4099

หม่อมราชวงศ์ สมลาภ กิติยากร เลขานุการ ในพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เปิดอุทยานนาควัตร เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม รวมถึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 9 มิถุนายน 2562 ที่อุทยานนาควัตร บ้านหนองบ่อ ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี หม่อมราชวงศ์ สมลาภ กิติยากร เลขานุการ ในพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เป็นประธานเปิดอุทยานนาควัตร ประกอบพิธีบวงสรวงเจ้าปู่ศรีสุทโธ- เจ้าย่าศรีปทุมมา โดยมีประชาชนผู้มีจิตใจเลื่อมใสศรัทธา เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก
สำหรับอุทยานนาควัตร อุบลราชธานี เป็นที่ประทับแห่งองค์พญานาคราช ตั้งอยู่ที่บ้านหนองบ่อ ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี บนเนื้อที่ 2ไร่ ประกอบไปด้วยลานเรืองแสง ที่ได้แนวคิดและแรงบันดาลใจมาจาก ลานกัลปพฤกษ์เรืองแสง วัดสิรินธรวรารามหรือวัดภูพร้าว เบื้องหน้าเป็นเทวรูป เจ้าปู่ศรีสุทโธนาคราช ถัดไปเป็น รัตน์จักรพรรดิ์คูหา ชื่อว่าถ้ำแก้วจักรพรรดิ ซึ่งประดิษฐานพระพุทธปฏิมาองค์สำคัญ คือสมเด็จพระมหาสุวรรณจักรพรรดิปางเปิดโลก ขนาดความสูง 4 เมตร หุ้มด้วยทองคำบริสุทธิ์ เป็นพระประธานในอุทยานนาควัตร
โดยการจัดสร้างในครั้งนี้ ดร. พนธ์พันธ์ เลิศจันทรางกูร ประธานกรรมการจัดสร้างอุทยาน ที่เลื่อมใสศรัทธา เจ้าปู่พญานาคาธิบดีศรีสุทโธ นาคราช และแม่ย่านาคินีศรีปทุมมา ได้อุทิศแรงกายแรงใจแรงทุนทรัพย์ ให้กับการทำนุบำรุงพุทธศาสนา สร้างอุทยานนาควัตร เป็นสมบัติของแผ่นดินก่อสร้างสถานที่อันเป็นที่รองรับเหล่าสาธุชน และลูกหลานเจ้าปู่เจ้าย่า เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม ให้ผู้ที่มีจิตศรัทธาในจ้าวปู่ศรีสุทโธ จ้าวย่าศรีปทุมมา ได้มีสถานที่สัปปายะไว้ปฏิบัติธรรม รวมถึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศแห่งใหม่ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งอยู่ไม่ห่างจากศูนย์ราชการ จังหวัดอุบลราชธานี

ยงยุทธ ผูกพันธ์ ภาพและข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here