ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##พิธีประสาทปริญญา ดุษฎีบัณฑิต”

0
485

พิธีประสาทปริญญา ดุษฎีบัณฑิต”

เมื่อวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2562 พระอริยวงศาคตญาณ
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก” เสด็จเป็นประธานในพิธีประสาทปริญญา ดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 15 มหาบัณฑิต รุ่นที่ 29 บัณฑิต รุ่นที่ 64 “INTERNATIONAL PROGRAMME CLASS XVII”
ณ หอประชุม 48 พรรษา
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีนายอภิชาติ เจนสถิตวงศ์ เข้ารับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2562
โดยมีบุคคลที่รู้จักคุ้นเคย ร่วมแสดงความยินดี

ขอบคุณภาพข่าว สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here