ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##โครงการ”คืนคุณแผ่นดิน” จับมือ กรมสอบสวนคดีพิเศษ / กรมพลศึกษา/ สโมสรการท่าเรือแห่งประเทศไทย / มูลนิธิ A21/ มูลนิธิสายเด็ก และสมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน จัดโครงการ “งานคุ้มครองเด็ก ปี 2019 – ปกป้องเด็กเร่รอนจากการถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศ”

0
1089

โครงการ”คืนคุณแผ่นดิน” จับมือ กรมสอบสวนคดีพิเศษ / กรมพลศึกษา/ สโมสรการท่าเรือแห่งประเทศไทย / มูลนิธิ A21/ มูลนิธิสายเด็ก และสมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน จัดโครงการ “งานคุ้มครองเด็ก ปี 2019 – ปกป้องเด็กเร่รอนจากการถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศ”

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิฤนายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 -16.30 น. : พันตำรวจเอก อัครพล บุณโยปัษฎัมภ์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ , พันตำรวจตรี ธีรธันย์ นพธฤติพันธ์ กองบังคับการตำรวจรถไฟ , Ms.Mi Ying Park, A21 , Mr.Ilya Smirnoff, ChildLine foundation.., อธิบดีสันติ ป่าหวาย อธิบดีกรมพละศึกษา และนายกิตติศักดิ์ เย็นนานนท์ ผช.ประธานกรรมการบริหารฝ่ายต่างประเทศ บ.มัณดาวีต์ ผู้แทน นายประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการ”คืนคุณแผ่นดิน” / สมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน และบริษัทในเครือ15 บริษัท 6 ประเทศ ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการ “งานคุ้มครองเด็ก ปี 2019 – ปกป้องเด็กเร่รอนจากการถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศ” ณ สนามวอร์ม 200 เมตร สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพฯ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

  1. เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับภัยคุกคามจากการถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก
  2. ให้ความรู้กับเด็ก ๆ โดยเฉพาะเด็กที่อยู่ในกลุ่มที่มีความเปราะบาง เกี่ยวกับวิธีป้องกันตัวเองจากการถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
  3. ให้ทราบถึงวิธีที่จะรายงานเหตุภัยคุกคามเกี่ยวกับการถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศ โดยการผสมผสานเข้ากับกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ เพื่อประกอบการเรียนรู้

ภายในงานมีเด็กอายุระหว่าง 10-15 ปี จากโรงเรียนต่าง ๆ ในพื้นที่เขตปทุมวัน พร้อมด้วยคณาจารย์มาร่วมงาน จำนวน 350 คน ภายในงานประกอบด้วยบูธประชาสัมพันธ์ และบูธกิจกรรมสันทนาการจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ แอพพลิเคชั่น M Help Me เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ความรู้ประจำอยู่ที่บูธกิจกรรม 5 นาย เรื่องการป้องกันตัวเอง กรณีฉุกเฉินสามารถให้ แอพพลิเคชั่นแจ้งให้เข้าช่วยเหลือทันที ฯลฯ /กรมสอบสวนคดีพิเศษ / มูลนิธิสายเด็ก และบูธกิกรรมอื่นๆอีกมากมาย

ซึ่งเด็กที่มาร่วมงานสามารถเลือกกิจกรรมหลากหลายได้ตามความสนใจ อาทิ งานศิลปะ เป่าลูกโป่ง ฟองสบู่ การฝึกทักษะกีฬาฟุตบอล การฝึกทักษะภาษาอังกฤษ และกิจกรรมสันทนาการอื่น ๆ

สำหรับกิจกรรม “ปกป้องเด็กเร่รอนจากการถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศ” เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากความพยายามของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ และเพื่อให้เด็ก โดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบาง มีภูมิคุ้มกัน สามารถป้องกันตัวเองมิให้ตกเป็นเหยื่อของการแสวงประโยชน์ทางเพศ และทราบถึงช่องทางในการแจ้งเหตุ กิจกรรมนี้ได้รับความสนใจจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของต่างประเทศ เข้ามาร่วมสังเกตการณ์กิจกรรมนี้ด้วย

ธวัชชัย เฟื่องอนันต์ ภาพและข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here