ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์#ป.ป.ส. จัดกิจกรรม “ทำเพื่อน้อง สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในวันเด็กแห่งชาติ”

0
610

ป.ป.ส. จัดกิจกรรม “ทำเพื่อน้อง สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในวันเด็กแห่งชาติ”

วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นประธานเปิดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ส. โดยมีกิจกรรมฐานสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด กิจกรรมแนะนำองค์กร และเล่นเกมส์ตอบปัญหาชิงรางวัล พร้อมเข้าชม “ศูนย์ยาเสพติดนิทรรศน์”ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด และปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงโทษพิษภัยและไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ณ สำนักงาน ป.ป.ส. (ดินแดง)

นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติในปีนี้ นอกจาก สำนักงาน ป.ป.ส. จะร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรม/นิทรรศการกับหน่วยงานอื่นๆ แล้ว ในปีนี้ยังได้จัดกิจกรรมขึ้นที่ สำนักงาน ป.ป.ส. ซึ่งความพิเศษของงานวันเด็กที่จัดขึ้นในปีนี้ นอกเหนือจากกิจกรรมฐานสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดและเล่นเกมส์ตอบปัญหาชิงรางวัลแล้ว ยังมีกิจกรรมการแนะนำองค์กรให้น้องๆ ได้รู้จักกับสำนักงาน ป.ป.ส. ว่ามีภารกิจอะไรบ้างในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างไร และจะชี้ให้เห็นว่าทุกเพศ ทุกวัย มีบทบาทหน้าที่ มีความสำคัญ และสามารถมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้ อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้าง              แรงบันดาลใจให้กับน้องๆ เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ ให้ประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด มีจิตอาสา มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม พร้อมที่จะเข้ามามีส่วนร่วมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศ เพื่อให้สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด ตามคำขวัญวันเด็ก ปี 2562 “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ”

นอกจากนี้ เลขาธิการ ป.ป.ส. ยังกล่าวอีกว่า การสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชน เป็นหนึ่งในนโยบายหลักที่สำคัญของสำนักงาน ป.ป.ส. ที่มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชน ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด  โดยการใช้สื่อและกิจกรรมต่างๆ สร้างความรู้ ความเข้าใจถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติดให้เหมาะสมกับช่วงอายุ โดยสำนักงาน ป.ป.ส. มีเป้าหมายในการดำเนินงานสำหรับกลุ่มเด็กปฐมวัยในโรงเรียน 32,928 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 19,934 แห่ง ประถมศึกษา 31,335 แห่ง ด้วยการพัฒนาทักษะความสามารถของสมองในการบริหารจัดการชีวิต  หรือ Brain Executive Function (EF) นอกจากนี้ ที่สำนักงาน ป.ป.ส. ยังมี “ศูนย์ยาเสพติดนิทรรศน์” หรือ Narcotics Education Center ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด เปิดให้เข้าชมมาตั้งแต่ปี 2557 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติดผ่านระบบแสง สี เสียง ที่ทันสมัย มีการใช้สื่อภาพยนตร์ในระบบ 3 มิติ (Magic Vision) การใช้เทคนิค Hologram แสดงลักษณะยาเสพติดในปริซึมที่สามารถดูได้ทุกมุมมอง ใช้กลไกระบบไฮโดรลิค ในการสร้างภาวะจำลองอาการเมายาเสพติด เพื่อให้ทราบถึงลักษณะอาการของผู้เสพยาเสพติด ทั้งนี้ ศูนย์ยาเสพติดนิทรรศน์ได้เปิดบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อให้น้องๆ เยาวชน รวมทั้งบุคคลที่สนใจศึกษาหาความรู้ เข้าชมเป็นหมู่คณะ โดยสามารถติดต่อขอรายละเอียดการเข้าชมที่เบอร์โทรศัพท์ 02-247-0901 ต่อ 25017 หรือที่ Facebook ห้องยาเสพติดนิทรรศน์ Narcotics Education Center

#ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย “สมัครใจบำบัด ไม่เสียประวัติ ไม่มีความผิด”

#แจ้งเบาะแสยาเสพติดโทรสายด่วน ป.ป.ส.1386 @จุ๊บแจง😊 

#ธวัชชัย เฟื่องอนันต์ ภาพและข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here